Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

10 6 2016

Predĺžená spolupráca s bulharskými partnermi

Predĺžená spolupráca s bulharskými partnermi

Dňa 10. júna 2016 podpísali novú bilaterálnu dohodu o vzájomnej spolupráci za Todor Kableshkov Transport Univerzity v Sofii v Bulharsku jej rektor Dr. h. c. prof. Ing. Petar Kolev Kolev, DSc. a za Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA.

10 6 2016

Extended cooperation with Bulgarian partners

Extended cooperation with Bulgarian partners

On 10 June 2016 in Nigbo in China the rector of Todor Kableshkov University of Transport in Sofia in Bulgaria Dr. h. c. Prof. Ing. Petar Kolev, DSc. and the quaestor of the School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava Doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA signed a new bilateral agreement on mutual cooperation.

RSS

Kalendár udalostí