Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Mobility študentov - výsledky výberového konania

Mobility študentov - výsledky výberového konania

11. mája 2016

Výsledky výberového konania pre ERASMUS+ mobilitu študentov
za účelom štúdia v akademickom roku 2016/2017 a za účelom stáže v zahraničí
zo dňa 27.4.2016 

Na základe vyhodnotenia odovzdaných prihlášok a uskutočnených osobných pohovorov s uchádzačmi o študijné mobility a v súlade so štatútom výberovej komisie pre mobility študentov VŠEMvs sa výberová komisia uzhodla na nasledovných výsledkoch výberového konania:

Mobility za účelom štúdia PRIEZVISKO A MENO  CIEĽOVÁ VŠ  VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA
 ANTOŠKOVÁ Dominika 
 MRUNI, Litva  Mobilita schválená
 BESEDIČ Marek 
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená
 FUSSY Adam 
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená
 CHLADOŇOVÁ Daniela
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená
 LUKÁČOVÁ Monika 
 CULS, Česká republika
 Mobilita schválená
 MARŠÍK Róbert
 MRUNI, Litva
 Mobilita schválená
 MASARIKOVÁ Katarína
 CULS, Česká republika  Mobilita schválená
 MIKO Matej 
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená
 PARÍZKOVÁ Tatiana 
 CULS, Česká republika
 Mobilita schválená
 STICZA Róbert 
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená
 GALLO Miroslav 
 MUNI, Česká republika
 Mobilita schválená podmienečne
 LENČÉŠOVÁ Martina
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená podmienečne
 MAŠLENKA Andrej 
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená podmienečne
 POPÁLENÁ Júlia
 ISCAL, Portugalsko
 Mobilita schválená podmienečne

Mobility za účelom stáže


 
 PRIEZVISKO A MENO  CIEĽOVÁ KRAJINA  VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA
 DEBNÁROVÁ Nina 
 Česká republika  Mobilita schválená
 FARKAS Dávid  Veľká Británia
 Mobilita schválená
 GÉCIOVÁ Monika  Maďarsko  Mobilita schválená
 HALAN Adrián  Francúzsko  Mobilita schválená
 KAINOVÁ Martina  Cyprus  Mobilita schválená
 KUBA Andrej  Veľká Británia
 Mobilita schválená
 KUBICZOVÁ Dominika  Maďarsko
 Mobilita schválená
 MATTOVÁ Viktória  Česká republika  Mobilita schválená
 ŠVABENSKÁ Katarína  Veľká Británia
 Mobilita schválená podmienečne
 TÓTHOVÁ Elena  Malta  Mobilita schválená podmienečne

 

Všetci uchádzači, ktorých mobilita bola schválená, predložia ďalšie dokumenty vyžadované cieľovou a vysielajúcou inštitúciou, ako aj Dohodu o štúdiu - Learning Agreement, resp. Dohodu o stáži - Training Agreement v zmysle pokynov, a to najneskôr 14 dní pred termínom podania dokumentov na cieľovej VŠ.

Študenti s podmienečne schválenou mobilitou kontaktujú ERASMUS+ koordinátora. Pre úplné schválenie mobility bude potrebné, aby vykonali vyžadované zmeny, resp. doložili potrebné dokumenty.

Výberová komisia si vyhradzuje právo zmeniť cieľovú inštitúciu realizácie mobility po obojstrannom súhlase vysielajúcej VŠ a študenta po predložení príslušných dokladov. Takéto rozhodnutie o zmene je v kompetencii ERASMUS+ inštitucionálneho koordinátora.

V Bratislave dňa 10.5.2016

Kontakt

Ing. Marián Kováč, PhD.- erasmus@vsemvs.sk
Furdekova 16, 1. poschodie, kancelária č. 117
851 07 Bratislava

Tlač

Kalendár udalostí