Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

PAGS

Povolžská akadémia štátnej služby P.A.Stolypina

Povolžská akadémia štátnej služby P.A.Stolypina je jednou z popredných vzdelávacích inštitúcií v povolžskom regióne Ruskej federácie, ktorá poskytuje nielen vzdelávanie, ale predstavuje aj metodické, výskumné a informačné stredisko v oblasti verejnej správy a komunálnych služieb.

Akadémia predstavuje regionálne výskumné a odborné poradenské centrum v oblasti verejnej správy a riadenia. Dôležitým poslaním akadémie je posilnenie efektívnosti vládnych orgánov a miestnych orgánov, občianskej spoločnosti, rozvoj, sociálnu zodpovednosť a spoluprácu vlády, obchodných a verejných inštitúcií.

Mesto Saratov, v ktorom sa akadémia nachádza, je veľkým priemyselným a kultúrnym centrom povolžského regiónu.

Ponuka

Akadémia v súčasnosti ponúka krátky kurz zimnej školy „Business Administration“ v anglickom jazyku v trvaní od 29. januára do 23. februára 2019

Špecifikácia študijného programu

Štúdium vo forme "Zimnej školy" trvá 4 týždne a zahŕňa 100 hodín intenzívnych kurzov zameraných na získanie nových zručností a vedomostí v oblasti medzinárodného obchodu, ekonómie, manažmentu, marketingu a pod. Program je vedený v anglickom jazyku. Štúdium je ukončené získaním certifikátu a výpisu výsledkov štúdia. Účastníci budú mať skvelú príležitosť zúčastniť sa rôznych kultúrnych a športových podujatí (lyžovanie, korčuľovanie, jazda na koni, návšteva divadla, múzea). Súčasťou programu je aj kurz Ruského jazyka pre zahraničných účastníkov


Na základe dohôd o spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy je toto štúdium bezplatné.

Podmienky študijnej mobility
•  študijné výsledky
•  ovládanie anglického jazyka na dostatočnej úrovni pre štúdium odbornej problematiky.

•  prihlásenie sa na mobilitu do 30. 11. 2018

Služby
Ubytovanie zabezpečuje inštitút v internáte vzdialenom, náklady na ubytovanie predstavujú 50 €.

Ostatné informácie

www.pags.ru 
  
Kontaktná osoba
Ing. Marián Kováč
marian.kovac@vsemvs.sk