Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študentský Parlament VŠEM

Študentský Parlament VŠEM

Študentský Parlament VŠEM v Bratislave je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov, ktorý zastupuje záujmy všetkých študentov. Jeho cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky pre štúdium a aktívne zapojenie študentov do vysokoškolského života. Úlohou Študentského Parlamentu je prispieť k rozvoju študentskej komunity a zabezpečiť aktívnu angažovať študentov a študentiek VŠEM vo všetkých aspektoch vysokoškolského života.


PREDSEDNÍCTVO


 • Lukáš BORECKÝ – predseda (2. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Dušan HANIC – 1. podpredseda (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Amadeus CVACHO – 2. podpredseda (2. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)


ČLENOVIA

 • Sonia PÉREZ (1. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Adela BOHÁČIKOVÁ (1. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Ernest CSÉMI (1. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Martin DANIHEL (1. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Daniela VITTEKOVÁ (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Sára PAULOVIČOVÁ (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Bc. Veronika GALAMBOŠOVÁ (1. ročník Mgr., denné kombinované štúdium)
 • Bc. Jana HODÁŇOVÁ (1. ročník Mgr., denné prezenčné štúdium)
 • Andrea HAPLOVÁ (3. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Bc. Miroslav GREČMAL (1. ročník Mgr., denné kombinované štúdium)
 • Jaroslav MARHEVKA (2. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Miroslav DŽUPKA (3. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Patrik FERENCZ (2. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Kristián MARTINEC (2. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Veronika PAVLÍKOVÁ (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Jana SABOLOVÁ (2. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Lenka MIKLE (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Peter KOLLÁR (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Marek BERNÁTH (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Ján KUBÍK (1. ročník Bc., denné kombinované štúdium)
 • Mária TURČANOVÁ (2. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)
 • Simona JAKUBČÍKOVÁ (1. ročník Bc., externé štúdium)
 • Bc. Nikola OTOTTOVÁ (2. ročník Mgr., denné prezenčné štúdium)
 • Nino ZÁHRADNÍK (2. ročník Bc., denné prezenčné štúdium)

 Členovia ŠRVŠ zo Študentského Parlamentu VŠEM:

 • Simona JAKUBČÍKOVÁ
 • Mária TURČANOVÁ

Študentský Parlament sa skladá z nasledovných výborov:

 

Výbor pre telovýchovné a turistické aktivity:

 • Mária TURČANOVÁ – predsedníčka
 • Jana SABOLOVÁ
 • Kristián MARTINEC

Výbor pre finančno-administratívne aktivity:

 • Sára PAULOVIČOVÁ – predsedníčka
 • Daniela VITTEKOVÁ
 • Nino ZÁHRADNÍK
 • Simona JAKUBČÍKOVÁ

Výbor pre program Erasmus+:

 • Bc. Jana HODÁŇOVÁ – predsedníčka
 • Bc. Veronika GALAMBOŠOVÁ

Výbor pre marketingové aktivity:

 • Sára PAULOVIČOVÁ – predsedníčka
 • Ernest CSÉMI
 • Bc. Jana HODÁŇOVÁ
 • Mária TURČANOVÁ

Výbor pre kultúrno-spoločenské aktivity:

 • Sonia PÉREZ – predsedníčka
 • Adela BOHÁČIKOVÁ
 • Andrea HAPLOVÁ
 • Ernest CSÉMI
 • Lenka MIKLE
 • Marek BERNÁTH
 • Martin DANIHEL
 • Bc. Nikola OTOTTOVÁ
 • Nino ZÁHRADNÍK
 • Sára PAULOVIČOVÁ
 • Bc. Veronika GALAMBOŠOVÁ
 • Veronika PAVLÍKOVÁ

Kontakt: parlament@vsemba.sk