Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
ŠVOČ 2024 - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

ŠVOČ 2024 - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

5. marca 2024

Študentská vedecká a odborná činnosť

VYHLÁSENIE CELOŠKOLSKEJ SÚŤAŽE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Rektor VŠEM v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom VŠEM vyhlasuje 12. ročník
 celoškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vo štvrtok dňa 25. apríla 2024.

Súťaž sa uskutoční v kategóriách:

 • študenti 1. stupeň vysokoškolského (Bc.) štúdia;
 • študenti 2. stupeň vysokoškolského (Mgr.) štúdia;
 • študenti 3 stupeň vysokoškolského (PhD.) štúdia.

 

Tematické okruhy:

·         Ekonómia a manažment (ekonómia, manažment, marketing, podnikanie a iné).

·         Verejná správa a regionálny rozvoj (verejná správa, regionálny rozvoj, cestovný ruch, turizmus, krízový manažment, verejné zdravotníctvo, služby a iné). 

Formy prezentácií:

 • osobne pred hodnotiacou komisiou s podporou prezentácie v PowerPointe v rozsahu 10 – 15 min.
 • bez prítomnosti súťažiaceho (online len študenti a doktorandi partnerských vysokých škôl a univerzít doma a v zahraničí) prostredníctvom video-prezentácie v rozsahu 10 – 15 min. cez webex.

 

Podmienky na účasť v súťaži:

 • súťaže sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti a doktorandi VŠEM a partnerských vysokých škôl v SR aj v zahraničí;
 • rokovací jazyk: anglický, český, slovenský;
 • všetci účastníci súťaže získajú certifikát o účasti a najlepší traja študenti v každej sekcii budú odmenení finančne. Najlepšia práca zo všetkých kategórií bude odmenená osobitnou cenou rektora;
 • všetky akceptované práce študentov Bc. a Mgr. štúdia v písomnej podobe, podľa nižšie uvedených pokynov, budú uverejnené v študentskom časopise VŠEM „Časopis“ ISSN 1337-9593. Študentský odborný časopis (vsemba.sk);
 • Akceptované práce doktorandov budú zverejnené vo vedeckom časopise VŠEM “Verejná správa a regionálny rozvoj – Public Administration and Regional Development , Economy Management and Marketing” ISSN 1337-2955: Vedecký časopis VŠEMvs (vsemba.sk).

 

Termíny: 

Podanie prihlášky do: 24.03.2024   

Akceptácia príspevku do: 31.03.2024

Odovzdanie príspevku do časopisu a prezentácie do: 14.04.2024 na: 

Bc. Študenti / Bc. Students: https://forms.gle/36tB34kbBYnNNEeYA

Mgr. Študenti / Mgr. Students: https://forms.gle/z8A4XrNnwxUZ2wRB6

PhD. Študenti / PhD. Students:  https://forms.gle/PvNdyUwkefqDg5rn9

Zoznam akceptovaných prác do súťaže s časovým harmonogramom ich prezentácie organizátor zverejní účastníkom e-mailom spolu s kontaktnými údajmi pre pripojenie online najneskôr do 7. apríla 2024.

 

                                            Program ŠVOČ

25. apríla 2024 

 • 10.00           otvorenie
 • 10.10           prezentácie prác v sekciách
 • 12.30           obed
 • 13.30           prezentácie prác v sekciách
 • 15.30           vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov
PRIHLÁŠKA NA ŠVOČ 

Tlač

Kalendár udalostí