Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
2. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomika, politika a manažment v časoch zmien"

2. Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomika, politika a manažment v časoch zmien"

19. novembra 2021

 

Dňa 19. novembra 2021 sa v priestoroch našej partnerskej Univerzity v Godollo v Maďarsku uskutočnila 2. hybridná medzinárodná vedecká konferencia na tému „Economics, Policy and Management in the times of Change“. 
Konferencia bola organizovaná maďarskou partnerskou univerzitou „Hungarian University of Agriculture and Life Sciences“, pričom partnermi bola jednak naša vysoká škola „Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave“, ďalej portugalská univerzita „Lisbon School of Accounting and Administration, Lisbon Polytechnic“ a tiež Odbor ekonómie a manažmentu, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Na konferencii sa zúčastnil tím z našej vysokej školy, tvorený doc. Ing. Michalom Fabušom, PhD., prorektorom pre zahraničné vzťahy a vedúcim Katedry ekonómie a financií, spolu s kolegami Ing. Mariánom Kováčom, PhD., riaditeľom zahraničného oddelenia a Mgr. Danielom Fraňom, odborným referentom Oddelenia zahraničných vzťahov. Účastníci konferencie mali možnosť získať prostredníctvom jednotlivých odborných príspevkov a výstupov nové pohľady na rôzne témy v súčasnom turbulentnom prostredí, čím si rozšírili svoje poznatky a prehĺbili svoje vedomosti v oblasti svojej špecializácie.

Na konferencii vystúpilo 9 účastníkov podľa programu, z toho tri príspevky predniesli zástupcovia VŠEM v Bratislave. Témy ich vystúpení boli previazané s projektmi vedeckého výskumu. 

S témou "Waste and Waste Management as a Resource in the Cirkuláre Economy" - Odpady a odpadové hospodárstvo ako zdroj v obehovej ekonomike vystúpili PhDr. Silvia Matúšová, PhD. a prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Príspevok bol zameraný na výskumný projekt Cirkulárna ekonomika – akcelerátor prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, ktorého jednu časť predstavuje odpadové hospodárstvo a zhodnocovanie odpadov ako zdroje cirkulárnej ekonomiky. Slovenská republika ako členský štát OECD a EÚ sa zaviazala podporovať udržateľnosť rozvoja, znižovanie odpadov a zvyšovanie podielu separovaných odpadov v odpadovom hospodárstve a komunálnom odpade v zmysle dohodnutých smerníc a akčných plánov. Druhým aspektom odpadového hospodárstva je výchova a podpora zodpovedných spotrebiteľov. 

Riešenie problematiky cirkulárnej ekonomiky sa preto musí zamerať na výrobu a spotrebu, odpadové hospodárstvo ako zdroj druhotných surovín, ale aj otázky konkurencieschopnosti a inovácií. Na príklade indikátorov a štatistík bol preukázaný nárast odpadu a komunálneho odpadu v SR za obdobie uplynulých 20 rokov. Percentuálne podiely preukázali, že najväčšiu časť odpadového hospodárstva predstavuje síce recyklácia, menšiu využitie energie pri spaľovaní odpadov, ale veľká časť odpadu a komunálneho odpadu ostáva nevyužitá na skládkach alebo inak nespracovaná. Táto situácia predstavuje výzvu pre štátnu správu, samospráv ako aj malých a stredných podnikateľov, ako aj veľké podniky, ktoré rozumným nakladaním s odpadmi môžu získavať druhotné suroviny.   

Ďalšiu tému "Role of the largest medical and pharmaceutical corporations in the development of healthcare in the USA and worldwide"Úloha najväčších zdravotníckych a farmaceutických korporácií v rozvoji zdravotníckej starostlivosti v USA a vo svete predstavila doc. Nadiya Dubrovina, PhD. (spoluautori Lidiya Guryanova, Vira Dubrovina a doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.)

Príspevok bol zameraný na zdravotnícke a farmaceutické korporácie v USA. Zdravotníctvo v USA je charakterizované ako liberálny hybridný systém, kde najväčšie medicínske a farmaceutické korporácie zohrávajú významnú úlohu pri dodávaní nových diagnostických a liečebných technológií, vývoji moderného medicínskeho vybavenia, tvorbe nových liekov, poskytovaní klinického výskumu a štúdií, riadenie sietí nemocníc, implementácia inovácií a IT produktov pre lepšiu kvalitu zdravotníckych služieb a bezpečnosť pacientov. Najväčšie medicínske a farmaceutické korporácie z USA pôsobia v mnohých krajinách, poskytujú a distribuujú pokrok v nových medicínskych technológiách, vybavení a liečbe v moderných nemocniciach a klinikách po celom svete. Tieto spoločnosti vykazujú pôsobivé finančné výsledky a ich cenné papiere sa obchodujú na známych burzách. V článku je vykonaná analýza finančných výsledkov 50 najväčších medicínskych a farmaceutických korporácií v USA, charakterizované podnikateľské sektory spoločností a klasifikácia uvedených spoločností na základe zhlukovej (klastrovej) analýzy.

Tému "Security as a developmental factor of regional development" - Bezpečnosť ako rozvojový faktor regionálneho rozvoja predniesol vo svojom príspevku Ing. Marián Kováč, PhD.
Príspevok bol venovaný komparácii indexov sledujúcich kvalitu života v previazaní na ekonomický rozvoj príslušného regiónu vo vzťahu k ukazovateľom bezpečnosti človeka. V príspevku bol prezentovaný prístup transponujúci index bezpečnosti človeka na podmienky Slovenskej republiky podľa objektívnych údajov prepočítaných a graficky porovnaných na základe podkladov sledovaných Štatistickým úradom SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalších inštitúcií. V závere bolo prezentovaná diskusia zameraná na význam sledovania vybraných ukazovateľov bezpečnosti človeka v sektore ekonomickej bezpečnosti za účelom možného pozitívneho ovplyvnenia regionálneho rozvoja a kvality života občanov.

 

 

Tlač

Kalendár udalostí

«január 2022»
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456