Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

21 12 2023

Tragédia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Tragédia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe

Rodinám a priateľom postihnutých touto tragédiou vyjadrujeme v tejto ťažkej chvíli úprimnú sústrasť a solidaritu.

21 12 2023

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

„Všetkým študentom, absolventom, pedagógom a zamestnancom želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.“
doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA 
rektor VŠEM

21 12 2023

Christmas greetings

Christmas greetings

I wish you a Merry Christmas and Happy New Year!
assoc. prof. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA
rector of BUEM 

16 12 2023

Christmas at BUEM: students create gingerbread houses

Christmas at BUEM: students create gingerbread houses

On the evening of December 5th 2023, an exciting event took place at BUEM, warming the hearts of the students and creating a true festive atmosphere. The main event of the evening was the Gingerbread House Competition, in which students realized their imagination by building and decorating gingerbread houses.

16 12 2023

Vianoce na VŠEM: študenti vytvárajú čarovné perníkové domčeky

Vianoce na VŠEM: študenti vytvárajú čarovné perníkové domčeky

Dňa 5. decembra 2023 večer, sa na VŠEM uskutočnilo čarovné podujatie, ktoré zahrialo srdcia študentov a vytvorilo pravú sviatočnú atmosféru. Hlavnou udalosťou večera bola súťaž Perníková chalúpka, v ktorej študenti realizovali svoju fantáziu stavaním a ozdobovaním perníkových domčekov.

RSS

Kalendár udalostí