Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

20 7 2019

Devín castle - Summer School

Devín castle - Summer School

The fact that summer school for Ukrainian students at Vsemvs is not only about education and IT practice, has been proven by a common trip to a ruin of Devin castle. On 20 July 2019, students, who are currently receiving courses on Slovak and Java programming language, were given a tour of a castle.

20 7 2019

Letná škola na Devíne

Letná škola na Devíne

O tom, že letná škola ukrajinských študentov na VŠEMvs nie je len o vzdelávaní a odbornej praxi, sa mohli presvedčiť študenti spoločného magisterského študijného programu, ktorí v tomto čase v rámci letnej školy absolvujú kurzy programovania  a slovenského jazyka a tiež vykonávajú odbornú prax vo vybraných spoločnostiach. V sobotu 20. júla 2019 spoločne navštívili hrad Devín.  

RSS

Kalendár udalostí