Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

24 2 2022

Bratislava University of Economics and Management expresses solidarity with the citizens and support for the independence and territorial integrity of Ukraine

Bratislava University of Economics and Management expresses solidarity with the citizens and support for the independence and territorial integrity of Ukraine

The Rector of BUEM, together with the BUEM Board of Trustees and the BUEM Academic Senate, as well as all employees and students, reject any aggression that may endanger democracy, freedom, and people's lives. Any aggression in Europe will cause suffering and cause a new economic and migration crisis.

24 2 2022

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave vyjadruje solidaritu s obyvateľmi a podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave vyjadruje solidaritu s obyvateľmi a podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny

Rektor VŠEM spoločne so Správnou radou VŠEM a Akademickým senátom VŠEM, ako aj všetkými zamestnancami a študentmi odmietame akúkoľvek agresiu, ktorá môže viesť k ohrozeniu demokracie, slobody a životov ľudí. Akákoľvek agresia v Európe spôsobí utrpenie a vyvolá novú ekonomickú a migračnú krízu. 

RSS

Kalendár udalostí