Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Deň otvorených dverí VŠEMvs v Kežmarku počas 29. ročníka Európskych ľudových remesiel

Deň otvorených dverí VŠEMvs v Kežmarku počas 29. ročníka Európskych ľudových remesiel

12. júla 2019

Každoročne, druhý júlový týždeň sa v našom partnerskom meste Kežmarku konajú Dni Európskych ľudových remesiel. V tomto roku sa usporiadal v dňoch 12. - 13. júla 2019 už 29. ročník, ktorý bol pre našu vysokú školu výnimočný tým, že primátor mesta PhDr. Mgr. Ján Ferenčák pozval predstaviteľov VŠEMvs doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA – kvestora a doc. Ing. Stanislav Filipa, PhD. – prorektora pre manažovanie akademických projektov ako VIP hostí na slávnostné otvorenie a kultúrny program spojený s prehliadkou množstva stánkov s ukážkami výroby produktov šikovných majstrov ľudových remesiel – živnostníkov, ale aj zamestnancov rodinných podnikov.

Práve tento deň využilo vedenie VŠEMvs na podporu aktivity pani Zuzany Mašlákovej, programovej manažérky Miesta prvého kontaktu v Kežmarku na prezentáciu študijných programov a priblíženie podmienok štúdia na našej vysokej škole.

Jedným z množstva záujemcov o štúdium na VŠEMvs bola aj známa osobnosť, spevák a podporovateľ boja proti závislostiam MOJSEJ clinic, tiež kandidát na prezidenta SR Branislav Mojsej. Že ním prezentovanú zásadnú zmenu vo svojom živote myslí vážne, potvrdil aj prejavením záujmu o bakalárske štúdium na našej vysokej škole.

Na úspešnej prezentácii našej vysokej školy na Dni otvorených dverí sa nemalou mierou podieľali aj Kežmarský rytier Maltézskeho rádu pán Peter Mikolášik, doc. Ing. František Vojtech, PhD. a ďalší. Naše poďakovanie patrí vedeniu mesta Kežmarok, a to menovite primátorovi mesta PhDr. Mgr. Jánovi Ferenčákovi, za propagáciu a trvalú podporu vysokoškolského štúdia nielen pre obyvateľov mesta, ale celého regiónu Spiša.

Tlač

Kalendár udalostí