Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti do Akademického senátu VŠEM - doplnené

Doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti do Akademického senátu VŠEM - doplnené

24. mája 2023

Akademický senát 

Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave 

  

z dôvodu zániku členstva Barbory Illíkovej v študentskej časti  AS VŠEM v Bratislave v dôsledku ukončenia štúdia, v súlade s čl. 10. ods. (1) volebného poriadku AS VŠEM v Bratislave  

 

v y h l a s u j e 

 

doplňujúce voľby kandidáta na člena študentskej časti  AS VŠEM v Bratislave

                                  

do konca funkčného obdobia AS VŠEM do 21. 6. 2025

     

Právo navrhovať kandidátov na členov študentskej časti Akademického senátu VŠEM v Bratislave, právo voliť a byť volený do študentskej časti AS VŠEM v Bratislave majú členovia akademickej obce VŠEM v Bratislave, t. j. jej študenti.

     Návrhy kandidátov  na členov študentskej časti AS VŠEM v Bratislave  môžu písomne predkladať členovia študentskej časti akademickej obce (jednotlivci aj kolektívy) do 19.5. 2023 do 24,00 hod.  predsedovi volebnej komisie Mgr. Petrovi Ivanovičovi na adresu: peter.ivanovic@vsemba.sk    

V jednom návrhu je možné navrhnúť aj viacerých kandidátov na člena študentskej časti AS  VŠEM v Bratislave.

      Menný zoznam zaregistrovaných kandidátov do AS  (kandidátku) zverejní  volebná komisia v abecednom poradí najneskôr 5 dní pred určeným dňom konania volieb, t. j. dňa 25. 5. 2023.

      Doplňujúce voľby člena AS VŠEM v Bratislave riadi, organizuje a zabezpečuje  3 členná volebná komisia, ktorú navrhuje a volí doterajší Akademický senát.

      Členovia študentskej časti AS VŠEM budú volení elektronicky tajným hlasovaním.


Zverejnenie kandidátky na doplňujúce voľby člena AS VŠEM za študentskú časť 

 

V súlade s výzvou AS VŠEM na doplňujúce voľby, volebná komisia obdržala jeden úplný písomný návrh na kandidáta člena AS za študentskú časť .

Kandidátkou je:


Bc. Nikola Otottová

 

Doplňujúce voľby člena študentskej časti Akademické senátu sa uskutočnia dňa 29.5.2023 elektronickou formou v čase od 10.00 do 14.00 hod.

 

      Voľby do študentskej časti AS VŠEM sa uskutočnia dňa 29. 5. 2023 v elektronickej forme v čase od 10.00 do 14.00 hod. tu: https://moodle.vsemba.sk/course/view.php?id=1267#section-0

 

 

prof. Mikuláš Sidak, DrSc. v. r.,                         
podpredseda AS VŠEM v Bratislave

 

Tlač

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
27
922

Successful finale of STUDENT SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ACTIVITY

On May 24th 2024 Bratislava University of Economics and Management organized Student...
Viac...
2829303112
345
925

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o...
Viac...
6789
1011
11.6.2024
923

Deň otvorených dverí na VŠEM v júni 2024

V utorok 11. júna 2024 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v...
Viac...
1213
926

Prvá absolventka doktorandského štúdia na VŠEM

Dňa 13. júna 2024 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnila prvá obhajoba...
Viac...
141516
17181920212223
24252627282930
1234567