Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

19. novembra 2009

Názov a druh: „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Vzdelanosť - efektívna verejná správa - podnikanie v regiónoch“, medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 5. výročia VŠEMvs

Dátum konania: 19. 11. 2009

Organizujúci subjekt: VŠEMvs

Cieľová skupina:

- významní predstavitelia verejnej správy

- špičkoví špecialisti pôsobiaci vo verejnej správe

- vysokoškolskí učitelia pôsobiaci v študijných programoch pre vzdelávanie odborníkov vo verejnej správe

- vedeckí pracovníci skúmajúci kľúčové témy verejnej správy

- inštitúcie a orgány verejnej správy

- akademické inštitúcie z domova a zo zahraničia

Cieľ seminára:

- prezentácia aktuálnych trendov a perspektívnych výziev v rozvoji verejnej správy

- prezentácia výsledkov akademického výskumu verejnej správy

- komparácia výsledkov výskumu akademických pracovísk

- prezentácia praktických skúseností z výkonu verejnej správy a identifikovanie podnetov a námetov na vedecký výskum

- nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedecko-výskumnými pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy a hospodárskou praxou

Tematické okruhy:

- Rozvoj poslania a úloh verejnej správy

- Nové trendy v manažmente verejnej správy

- Zvyšovanie efektívnosti výkonu štátnej správy a samosprávy

- Inštitúcie verejných služieb a potreby občanov

- Akademické vzdelávanie pre potreby verejnej správy

- Rozvoj malého a stredného podnikania v regiónoch

Výstupy:  zborník anotácií v tlačenej forme a zborník recenzovaných príspevkov na CD

Tlač

Kalendár udalostí