Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska

22. novembra 2007

Ďalšie významné medzinárodné podujatie sa konalo dňa 22. 11. 2007 ako medzinárodná konferencia pod názvom „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska – so zameraním na ekonomiku a manažment verejnej správy“.  

Na vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou odznelo 28 príspevkov. Medzi 58 účastníkmi konferencie boli  štátni tajomníci Ministerstva vnútra, Ministerstva školstva a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva financií SR ,splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu, zástupcovia ZMOS ako aj iní významní predstavitelia hospodárskej praxe. Slovenské vysoké školy boli zastúpené účastníkmi z Obchodnej fakulty EU Bratislava, vedúcou katedry regionálneho rozvoja SPU Nitra, Bratislavskej  vysokej školy práva, dekanom  Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinská univerzita, Fakulty manažmentu Prešovskej  univerzity.   Medzi účastníkmi zo zahraničia bol aj  rektor Vysokej školy  politických a společenských věd Kolín z Českej republiky , zástupcovia Ekonomicko – správnej  fakulty Masarykovej univerzity Brno, Európskeho polytechnického inštitútu Kunovice. 

Všetci účastníci  pozitívne hodnotili vedecký a odborný prínos konferencie a vyslovili sa za ďalšie usporadúvanie podobných podujatí. Príspevky boli zamerané na ťažiskové problémy súčasnosti v ekonomickej, geopolitickej, technologickej a environmentálnej oblasti. Viaceré výstupy prispeli k čiastkovému riešeniu výskumnej problematiky a naznačili možný smer ďalšieho vývoja

Tlač

Kalendár udalostí