Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
ERASMUS+ mobility študentov - výsledky výberového konania

ERASMUS+ mobility študentov - výsledky výberového konania

18. mája 2023

Výsledky online výberového konania pre ERASMUS+ mobilitu študentov za účelom štúdia a stáže v zahraničí zo dňa 11. 05. 2023

 

Na základe vyhodnotenia odovzdaných prihlášok a uskutočnených online pohovorov s uchádzačmi o študijné mobility a stáže a v súlade so štatútom výberovej komisie pre mobility študentov VŠEM, sa výberová komisia uzhodla na nasledovných výsledkoch výberového konania:

 

MOBILITA ZA ÚČELOM STÁŽE

Meno a priezvisko

Cieľová krajina

Výsledok výberového konania

Marek Schäffer

Česká republika

Mobilita schválená

Tomáš Tapušík

Portugalsko

Mobilita schválená

Miroslav Čech

Belgicko / Rakúsko

Mobilita schválená

George Sibichen

Nemecko / Poľsko

Mobilita podmienečne schválená*

 * Je potrebné doriešiť typ mobility (štúdium/stáž)

Všetci uchádzači, ktorých mobilita bola schválená, predložia ďalšie dokumenty vyžadované cieľovou a vysielajúcou inštitúciou, ako aj dohodu o štúdiu – Learning Agreement, resp. dohodu o stáži - Training Agreement v zmysle pokynov, a to najneskôr 14 dní pred termínom podania dokumentov na cieľovej inštitúcii.

 

Výberová komisia si vyhradzuje právo zmeniť cieľovú inštitúciu realizácie mobility po obojstrannom súhlase vysielajúcej VŠ a študenta, po predložení príslušných dokladov. Takéto rozhodnutie o zmene je v kompetencii ERASMUS+ inštitucionálneho koordinátora.

 

V Bratislave dňa 11.05.2023

Kontaktná osoba: Ing. Marián Kováč, PhD. 
Adresa: Furdekova 16, 851 07 Bratislava, ERASMUS+ office – 2. poschodie, kancelária č. 211
Kontakt: erasmus@vsemba.sk

 

Tlač

Kalendár udalostí