Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodná vedecká konferencia "Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy"

4. novembra 2015

Dňa 4.11.2015 sa na VŠEMvs uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy - úspechy a perspektívy rozvoja prihraničných oblastí".

Na konferencii sa zúčastnilo cca 50 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Ruska a Ukrajiny, ktorých na konferencii srdečne privítala rektorka VŠEMvs v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo prezentovanie výsledkov riešeného projektu medzinárodnej vedeckej spolupráce „Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy – úspechy a perspektívy rozvoja“.

Organizátormi konferencie boli: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ALMAMER Szkoła Wyższa Warszawa, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Institut manažerské ekonomie v Litoměřicích a Волинський інститут економіки та менеджменту.

Kooperujúcimi pracoviskami boli: Agrorent, a.s. Nesvady a Poľnohospodár, a.s. Nové Zámky.

Súčasťou konferencie bolo aj odovzdanie titulu profesor honoris causa Dr.h.c. prof.mpx.h.c. prof. Ing. Vladimírovi Gozorovi, PhD., MBA. Dekrét odovzdal prof. dr. hab. inż. Artur Horbovyy z Volinského inštitútu ekonomiky a manažmentu z Ukrajiny.

Tlač

Kalendár udalostí