Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie projektu PUMAKO za účasti rektorky VŠEMvs

24. apríla 2012

Dňa 24.4.2012 sa vo Viedni uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“ s rakúskymi potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov, ktoré sú hlavným výstupom projektu. Zúčastnila sa na ňom rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. s pedagógmi vysokej školy, ktorí sú do projektu zapojení. Stretnutie so zahraničnými partnermi sa uskutočnilo v jednej z historických budov Úradu vlády Rakúska. Vystúpenie pani rektorky na tému „Miesto a úlohy VŠEMvs v projekte cezhraničnej spolupráce“ sa stretlo so záujmom a vďakou, že Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave participuje na projekte, ktorý by mal prispieť k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky a Rakúska.

Podobné stretnutie s potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov  na slovenskej strane pripravuje naša vysoká škola dňa 9.5.2012 od 17.00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave.

Tlač

Kalendár udalostí