Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              
Tretia prednáška o umelej inteligencii - „Etické aspekty umelej inteligencie“

Tretia prednáška o umelej inteligencii - „Etické aspekty umelej inteligencie“

14. marca 2024

Vážení študenti a absolventi, v stredu 20. marca o 9:00 sa v aule F2 uskutoční tretia prednáška o umelej inteligencii - Etické aspekty umelej inteligenciePrednáška sa bude zaoberať aktuálnymi etickými otázkami spojenými s umelou inteligenciou. Zároveň bude prezentovaný všeobecný koncept dôveryhodnej umelej inteligencie postavený na princípoch, aby sa umelá inteligencia vyvíjala a používala spôsobom, ktorý je etický, transparentný a zodpovedný. Zahŕňa to navrhovanie systémov umelej inteligencie, ktoré sú spoľahlivé, spravodlivé a bezpečné a nespôsobujú škodu jednotlivcom ani spoločnosti ako celku. Okrem iného budú v rámci prezentácie odprezentované hlavné iniciatívy v oblasti regulácie umelej inteligencie. Lektorom prednášky bude Michal Číž – projektový manažér Hopero.

Hlavné témy:

●        Úvod do problematiky konceptu dôveryhodnej umelej inteligencie 

●        Základné princípy konceptu dôveryhodnej umelej inteligencie 

●        Riadenie a regulácia vývoja a nasadzovania nástrojov umelej inteligencie 

●        Výzvy a príležitosti využívania umelej inteligencie

●        Príklady dobrej praxe uplatnenia princípov dôveryhodnej umelej inteligencie 


Sériu prednášok o umelej inteligencii Vám prinášame v spolupráci so
SAPIE v rámci projektu Hopero.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tlač

Kalendár udalostí