Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vzdelávací kurz - Hospodársky rozvoj

Vzdelávací modul M3 - Hospodársky rozvoj

23. januára 2013

Od stredy  23. januára do soboty 26. januára 2013 sa konal v sídle Katedry verejnej správy vysokej školy FH-Campus Viedeň na zámku Schloss Laudon vo Viedni už v poradí tretí modul vzdelávacieho kurzu Public Management Platforma, realizovaného v rámci medzinárodného cezhraničného projektu PUMAKO. Tentokrát bol ústrednou témou Hospodársky rozvoj a jeho podpora.

Počas prvého dňa bolo úlohou rakúskeho experta Dr. Geralda Mathisa – vedúceho Inštitútu pre hospodársky rozvoj a podporu so sídlom vo Vorarlbergu – sprevádzať účastníkov počas celého dňa. Do svojich prednášok zameraných na aspekty globalizácie a štrukturálne zmeny vnášal skúsenosti z praxe a položil tým nevyhnutný základ pre ďalšie dni. Ako slovenský národný expert počas prvého dňa vystúpila prorektorka VŠEMvs doc. Ing. Judita Táncošová, PhD., ktorá obohatila priebeh dňa skúsenosťami Slovenskej republiky najmä z pohľadu vstupu priamych zahraničných investícií do ekonomiky a tiež ich vplyv na regionálne disparity. Vystúpenia oboch expertov vyvolali zaujímavú a plodnú diskusiu medzi účastníkmi a expertmi.

Zatiaľ čo sa prvý deň tematicky viac orientoval na hospodársky rozvoj a rozvoj lokalít, druhý deň bolo ťažiskom prednášok financovanie, budovanie a funkcie klastrov. Úvodný príspevok na tému financovania klastrov v Európe predniesol  Ing. Peter Burger, PhD. z Technickej univerzity v Košiciach. S príspevkami v danej oblasti ďalej vystúpili viacerí rakúski experti – DI Thomas Palatin z Automotive Cluster vo Viedni, Ina Pfneiszl, manažérka spoločnosti SIMACEK FM Group, Mag. Dieter Zabrana, prokurista Technologického centra so sídlom vo Viedni a na záver aj medzinárodný expert z Holandska Mike Schulmeister, manažér projektu Creative Amsterdam. Prestávky využili účastníci na výmenu názorov a skúseností  a prediskutovanie prednesených tém s prednášajúcimi.

Tretí deň bol venovaný prevažne podpore hospodárstva a na základe získaných vedomostí . Oproti prvým dvom dňom bol tento deň plný diskusií. V doobedňajšom programe vystúpil za rakúsku stranu Dr. Georg Silbervedúci oddelenia regionálnej podpory v spoločnosti Austria Wirtschaftsservice GmbH. Slovenskú stranu reprezentoval Ing. Martin Hlinka, riaditeľ odboru inovácií a priemyslu, vedúci sekcie stratégie z Ministerstva hospodárstva SR. Po obede nasledovala exkurzia v podniku Volkswagen v Bratislave. Cesta autobusom z Viedne poskytla dostatok priestoru na výmenu názorov a zhrnutie posledných dní. Exkurzia v podniku Volkswagen, ako aj návšteva výrobnej haly počas výroby automobilov prakticky doplnila témy o automobilovom priemysle.

Počas posledného dňa sa poskytol Dr. Werner Clement, poradca európskeho komisára pre regionálnu politiku, prehľad o regionálnej politike EÚ ako nástroji na podporu regionálnej ekonomiky. Zároveň doplnil aj informácie o klastroch a ich fungovaní, poskytol prehľad rôznych foriem podpory regionálneho hospodárstva cez fondy EÚ.  Zavŕšenie a uzavretie Modulu 3 prevzali na seba garanti Modulu 3 – projektoví partneri z KDZ – Mag. Thomas Prorok a Mag. Alexandra Schantl, ktorí spolu s expertom za slovenskú stranu Ing. Petrom Rafajom predstavili úspešný  projekt financovaný z prostriedkov  EÚ cez program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Rakúsko na roky 2007-2013 s názvom – TwinRegion. Uviedli takto aktuálny príklad podpory cezhraničného rozvoja hospodárstva. Hlavným partnerom projektu bolo Centrum pre výskum regiónov, ktoré spolu s KDZ a expertmi oboch strán vytvorili elektronický nástroj tzv. scorecard. VŠEMvs vystupovala v tomto projekte ako strategický partner.

Tlač

Kalendár udalostí