Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

CRANET

CRANET

Organizácia CRANET (Cranfield Network) je sieť inštitúcií so zameraním na manažment ľudských zdrojov, Human Resource Management (HRM), založená v roku 1989. Dôvodom jej vzniku bolo uspokojenie potreby prístupu k informáciám o osvedčených postupoch a porovnávanie ich plnenia v rámci Európy i globálne. CRANET má v súčasnosti zavedenú spoluprácu v oblasti výskumu, ktorá umožňuje využívať overené záznamy dát na priebežnej báze. Tieto zaisťujú vykonávanie presných analýz a rozširovanie vysoko kvalitných výsledkov.

Sieť CRANET, koordinovaná Fakultou manažmentu Univerzity Cranfield, je v súčasnosti znalostným lídrom vo všetkých aspektoch medzinárodného manažmentu ľudských zdrojov, ako na teoretickej, tak aj praktickej úrovni, s významnou celosvetovou reputáciou. Ponúka akademikom, odborníkom z praxe, orgánom verejnej správy a expertom z medzinárodných inštitúcií zaručené prieskumy, rovnako ako pokyny k medzinárodným a porovnávacím štúdiám v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.
Samotná sieť CRANET je tvorená aktívnou spoluprácou 40 univerzít a vysokých škôl, ktoré:

  • Vykonávajú pravidelný medzinárodný porovnávací výskum organizačných politík a praktík v porovnávacom manažmente ľudských zdrojov vo svete.
  • Poskytujú mierky pre porovnávanie Európy s ostatnými časťami sveta, čo umožňuje systematické porovnávacie analýzy trendov v manažmente ľudských zdrojov v rámci zamestnávajúcich organizácií.
  • Šíria výsledky prieskumov prostredníctvom novín, odborných periodík, akademických časopisov, kníh, konferencií, seminárov a v rámci vyučovacieho procesu.

 

Bližšie informácie o organizácii CRANET