Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Program ERASMUS PLUS 2014 - 2020 a 2021 - 2027

Predstavenie programu

ERASMUS+ je vzdelávací program Európskej únie na obdobie 2014–2020, ktorý podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže. Je nástupcom Programu celoživotného vzdelávania a ďalších.

Základné informácie

ERASMUS+ si kladie za cieľ zvýšiť kvalitu a primeranosť kvalifikácií a schopností. Programu ERASMUS+ určeného pre vzdelávacie mobility na úrovni vysokých škôl sa môžu zúčastniť študenti, učitelia a zamestnanci VŠ. Mobilita jednotlivcov na úrovni vysokoškolského vzdelávania patrí pod kľúčovú akciu KA1 – Vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Aktivity programu ERASMUS+ sú určené pre

 • vysokoškolských študentov so záujmom študovať a vykonávať prax v zahraničí,
 • vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať v zahraničí,
 • vysokoškolských pracovníkov, ktorí majú záujem o vzdelávanie v zahraničí a následnú aplikáciu nových poznatkov a skúseností v domovskom pracovisku.   

Programu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť nasledovné krajiny, ktoré sa rozdeľujú do dvoch skupín.

 • Programové krajiny:
  • členské štáty EÚ
  • členské štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko)
  • Turecko, Macedónsko (FYROM), Srbsko
 • Partnerské krajiny:
  mobility do a z partnerských krajín sú možné od akademického roka 2015/2016

Identifikácia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2014-2020: 251891-LA-1-2014-1-SK-E4AKA1-ECHE
ERASMUS+ ID Code: SK BRATISL13

ERASMUS Policy Statement

Identifikácia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave v rámci programu ERASMUS+ ECHE – ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027: Re.Ares(2021)1529846-27/02/2021
ERASMUS+ ID Code: SK BRATISL13