Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton

University of Wolverhampton je partnerská zahraničná univerzita, s ktorou má VŠEM v Bratislave uzatvorené „Memoradum o porozumení“ s účinnosťou od 4.2.2010.

Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelanie od počiatku 19. storočia. Patrí medzi najprestížnejšie vysokoškolské inštitúcie Veľkej Británie, na ktorej študuje viac ako 2500 zahraničných študentov. Je lokalizovaná približne 15 míľ severozápadne od Birminghamu.

Profil

Univerzita má desať fakúlt. Pre absolventov bakalárskeho štúdia VŠEM v Bratislave ponúka možnosť štúdia v  Wolverhampton Business School. Ponúkané študijné programy:

Uzatvorené memorandum o porozumení medzi VŠEM v Bratislave a  UoW umožňuje absolventom bakalárskeho štúdia VŠEM absolvovať jednoročné kurzy a po ich úspešnom absolvovaní Bachelor degree (bakalársky diplom) University of Wolverhampton.

Podmienky prijatia

 • študijné výsledky
 • doklad o dostatočnej úrovni AJ , študent musí spĺňať jedno z nasledovných kritérií:      
  • A score of 6.0 IELTS,
  • A score of 550 on TOEFL (or 213 in the computer-based test or 80 in the internet-based test),
  • A pass (A,B,C) in the CAE,
  • A pass in the CPE,
  • 6 years of successful full-time study and assessment at secondary/tertiary level entirely through the medium of English,
  • A score of 6.0 in the Wolverhampton English Proficiency Examination (WEPE),
  • An average mark of 3 or more in the Maturita.

Študenti, ktorí nedosahujú potrebnú úroveň jazykových znalostí, môžu absolvovať letný kurz anglického jazyka „English Language Summer Course“, alebo „English Plus Preparatory Award“  (English as a Foreign Language (EFL) Course). Dĺžka kurzov bude závisieť na úrovni znalostí študenta, overenej prostredníctvom tzv. „English placement“ testu.

Ostatné informácie

Ubytovanie

 • Wolverhampton Business School spolu s Campusom je alokovaná v Compton Park - pokojná lokalita asi 15 minút od centra mesta. V blízkosti sú športové a obchodné možnosti.
 • Univerzita v prípade potreby sprostredkuje iné ubytovanie.