Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné vzťahy

Medzinárodné vzťahy

Dlhodobým zámerom vysokej školy v rozvoji medzinárodnej vzťahov je nadväzovať medzinárodné kontakty za účelom spolupráce, výmeny poznatkov a skúseností s vysokými školami a medzinárodnými inštitúciami pôsobiacimi v oblastiach príbuzných zameraniu VŠEM. Vysoká škola rôznymi formami prehlbuje  spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na medzinárodnej úrovni tak, aby jej výsledky boli prínosom pre hospodársku prax a výučbu na VŠEM. Doterajšie výsledky medzinárodnej spolupráce potvrdzujú, že dlhodobý zámer VŠEM sa darí realizovať v plnom rozsahu.

Priority VŠEM v rozvoji medzinárodnej vzťahov

  1. Internacionalizácia štúdia 
  2. Rozvoj medzinárodnej  spolupráce
  3. Získanie Charty Erasmus pre realizáciu mobilít študentov a pedagógov
  4. Zapojenie sa do medzinárodných  vedeckovýskumných projektov
  5. Aktívne členstvá v medzinárodných inštitúciách

Na základe realizácie aktivít v každej z vyššie uvedených priorít sa VŠEM stáva platnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru a vytvára podmienky na lepšiu adaptabilitu a konkurencieschopnosť svojich  absolventov v európskom priestore.