Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Kariérne centrum

Kariérne centrum

Cieľ Kariérneho centra

Cieľom kariérneho centra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je podpora našich študentov a absolventov pri hľadaní a získaní atraktívneho pracovného miesta prostredníctvom aktivít realizovaných kariérnym centrom, zameraných na poskytovanie informácií o aktualitách na trhu práce, zabezpečovaním poradenstva v danej problematike a organizovaním špecifických aktivít a podujatí.

Aktivity kariérneho centra

1. Informovanie o voľných pracovných miestach
2. Poskytovanie kariérneho poradenstva
a) poskytovať študentom poradenstvo a príležitosť zdokonaliť si svoje zručnosti, ktoré im pomôžu zvýšiť možnosti uplatniť sa na trhu práce:
  • ako napísať životopis a motivačný list,
  • ako sa zaregistrovať na portáloch ponúkajúcich pracovné miesta,
  • ako sa pripraviť na výberový rozhovor,
b) podporiť študentov v rozpoznávaní svojich silných stránok a oblastí s potenciálom na rozvoj v súlade s požiadavkami pracovného trhu, napr.:
  • ako si vybrať správne pracovnú pozíciu – koučovanie,
  • assesssmet/development centrum „na nečisto“,
  • rozvojové tréningy a kurzy;
3. Organizovanie aktivít pre študentov v oblasti trhu práce: 4. Poskytovanie informácií o ďalších možnostiach uplatnenia: 5. Informovanie absolventov, ako postupovať po skončení vysokej školy.