Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rektorát

Rektorát VŠEM

Kvestor

Tajomníčka rektora Mgr. Michaela BELEŠOVÁ michaela.belesova@vsemba.sk
Sekretariát rektora

Personálne a právne oddelenie
Mgr. Vladimír VELČICKÝ ml. vladimir.velcicky2@vsemba.sk
Pedagogické oddelenie

Centrum služieb pre študentov
Mgr. Anna PAGÁČOVÁ - riaditeľka
anna.pagacova@vsemba.sk
Marcela KYSUCKÁ - študijná referentka
marcela.kysucka@vsemba.sk
PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ - študijná referentka
jana.polacikova@vsemba.sk
Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD. - koordinátorka denného štúdia
lubica.filipova@vsemba.sk


Oddelenie vedy a výskumu JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemba.sk
Marketingové oddelenie
PhDr. Lucia BALAJOVÁ
lucia.balajova@vsemba.sk
Zahraničné oddelenie
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ oddelenia
marian.kovac@vsemba.sk
Oddelenie ekonomiky a plánovania rozpočtu Mgr. Cecília SAHAJOVÁ cecilia.sahajova@vsemba.sk
Oddelenie správy majetku Soňa LEVARSKÁ sona.levarska@vsemba.sk
Oddelenie hospodárskej správy

Oddelenie informačných technológií Juraj KUDLA  juraj.kudla@vsemba.sk