Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rektorát

Rektorát VŠEMKvestor

Tajomníčka rektora Mgr. Michaela BELEŠOVÁ michaela.belesova@vsemba.sk
Sekretariát rektora Mgr. Michaela BELEŠOVÁ  michaela.belesova@vsemba.sk
  Daniela VITTEKOVÁ daniela.vittekova@vsemba.sk
Personálne a právne oddelenie
Mgr. Vladimír VELČICKÝ ml. vladimir.velcicky2@vsemba.sk
Centrum služieb pre študentov
Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD. - riaditeľka studijne@vsemba.sk
Marcela KYSUCKÁ - študijná referentka
marcela.kysucka@vsemba.sk
Bc. Vanessa GÁLLOVÁ - študijná referentka
vanessa.gallova@vsemba.sk
Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD. - koordinátorka denného štúdia
lubica.filipova@vsemba.sk
  Mgr. Veronika BALKOVÁ - referentka zahraničného štúdia  veronika.balkova@vsemba.sk 
Akademická knižnica JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemba.skMarketingové oddelenie
Martin CIBÁK, MBA - riaditeľ  martin.cibak@vsemba.sk
PhDr. Lucia BALAJOVÁ  lucia.balajova@vsemba.sk
Mgr. Peter IVANOVIČ  peter.ivanovic@vsemba.sk
Zahraničné oddelenie
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ 
marian.kovac@vsemba.sk


Mgr. Peter IVANOVIČ - ERASMUS+ koordinátor peter.ivanovic@vsemba.sk
  Mgr. Veronika BALKOVÁ - referentka zahraničného štúdia veronika.balkova@vsemba.sk 
Oddelenie ekonomiky a plánovania rozpočtu Mgr. Cecília SAHAJOVÁ cecilia.sahajova@vsemba.sk
Oddelenie správy majetku Daniela VITTEKOVÁ daniela.vittekova@vsemba.sk
Oddelenie hospodárskej správy

Oddelenie informačných technológií Mgr. Vladimír TALIAN
vladimir.talian@vsemba.sk
  Peter MELIŠEK peter.melisek@vsemba.sk