Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Akademický senát

Akademický senát VŠEM

PREDSEDNÍCTVO

 • prof. Mikuláš SIDAK, DrSc. - podpredseda
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. - tajomníčka
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - člen 
 • Barbora ILLIKOVÁ

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – učitelia      

 • Ing. Nina BACULÍKOVÁ, PhD.
 • Ing. Katarína ŠVEJNOVÁ, PhD.
 • prof. Mikuláš SIDAK, DrSc.
 • prof. Ing. Nora ŠTANGOVÁ, CSc.
 • prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc.
 • PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD.

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ – neučitelia

 • PhDr. Lucia BALAJOVÁ 
 • Mgr. Peter IVANOVIČ
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ 

 • Lukáš  BORECKÝ
 • Barbora ILLIKOVÁ
 • Simona JAKUBČÍKOVÁ
 • Mária TURČANOVÁ
 • Nino ZÁHRADNÍK

 Správa o činnosti AS VŠEM v Bratislave za rok 2021

 Správa o činnosti AS VŠEM v Bratislave za rok 2022