Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Externé hodnotenie kvality

Externé hodnotenie kvality

VŠEM v Bratislave je jedna z viac ako 1000 univerzít, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na prieskume Trendence Graduate Barometer, najväčšom európskom prieskume v oblasti skúmania kvality kariéry a vzdelávania, ktorý uskutočňuje renomovaný berlínsky inštitút Trendence. Otázky dotazníka sa týkajú spokojnosti študentov so štúdiom a ich očakávaní v oblasti budúcej kariéry a potenciálnych zamestnávateľov.

Prieskum zhromažďuje názory študentov z celej Európy a skúma rozdiely a podobnosti, ktoré existujú medzi jednotlivými krajinami.