Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Interné hodnotenie kvality

Interné hodnotenie kvality

Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania je zamerané na:

  • schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov a akademických titulov, výstupov kvality a produktivity tvorivých pracovníkov a študentov,
  • hodnotenie študentov na základe publikovaných kritérií, predpisov a postupov, ktoré sú dôsledne uplatňované vo všetkých formách a stupňoch,
  • motivačné aktivity pedagogických zamestnancov pomocou postupov, ktoré sledujú ich kvalifikačnú úroveň, výstupy a ocenenia,
  • podporu študentov pri ich zapojení sa do výskumných aktivít,
  • zhromažďovanie informácií o uplatnení absolventov v spoločenskej a hospodárskej praxi, analýzu zistených nedostatkov na efektívne riadenie študijných programov, foriem, metód a nástrojov vzdelávacieho procesu.

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2022

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2021

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2020

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2019

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2018

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2017

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2016

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2015

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2014

 Správa o uplatňovaní vnútorného systému kvality v roku 2013