Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Školné a poplatky

Školné a poplatky pre akademický rok 2024/2025

Bakalárske a magisterské štúdium

Poplatok za prijímacie konanie

 • Výška poplatku:
  • 30 € (k 30.6.2024)
  • 60 (k 30.9.2024)
  • 90 (po 1.10.2024)
 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY.

Školné

 • Školné je možné uhradiť v 10 mesačných, v 2 semestrálnych alebo naraz ročnou platbou.
 • Semestrálne a ročné platby sú cenovo zvýhodnené.
 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať osobné číslo študenta, ktoré je uvedené v zmluve o štúdiu.
Bakalársky stupeň štúdia


Platba Mesačne Semestrálne      Ročne     
denné a externé štúdium pre uchádzačov z Bratislavy 199 € 945 € 1 790 €
externé štúdium pre uchádzačov mimo Bratislavy 159 € 745 € 1 390 €
denné štúdium v anglickom jazyku - 1 245 € 2 390 €
       
Magisterský stupeň štúdia


Platba Mesačne Semestrálne Ročne
denné a externé štúdium pre uchádzačov z Bratislavy 219 € 1 045 € 1 990 €
externé štúdium pre uchádzačov mimo Bratislavy 179 € 845 € 1 590 €
denné štúdium v anglickom jazyku 1 745  3 390 


Doktorandské štúdium

Poplatok za prijímacie konanie

 • Výška poplatku: 120 € 
 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať dátum narodenia v tvare DDMMYYYY.

Školné

 • Školné je možné uhradiť v 2 semestrálnych alebo naraz ročnou platbou.
 • Ročná platba je cenovo zvýhodnená.
 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925. 
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol zadať osobné číslo študenta, ktoré je uvedené v zmluve o štúdiu.
Doktorandský stupeň štúdia


Platba Mesačne Semestrálne Ročne
denné štúdium v slovenskom jazyku - 1 545 € 2 890 €
externé štúdium v slovenskom jazyku - 1 795 € 3 390 €
denné štúdium v anglickom jazyku - 2 145 € 4 090 €
externé štúdium v anglickom jazyku - 2 395 € 4 590 €