Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študent

Štúdium na VŠEMvs

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie má právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.

  PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
  Bakalársky študijný program Verejná správa bakalár - Bc. denná
  externá
  3 roky
  4 roky 
  Magisterský študijný program Verejná správa magister - Mgr. denná
  externá
  2 roky
  3 roky

  V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

   
  PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
  Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania  bakalár - Bc. denná
  externá
  3 roky
  4 roky
  Magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania magister -Mgr. denná
  externá
  2 roky
  3 roky

  V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich úspešnom vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

   
  PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
  Bakalársky študijný program Ekonomika a manažment verejných služieb bakalár - Bc. denná
  externá
  3 roky
  4 roky

  Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku

  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom programe v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.

   PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
   Bakalársky študijný program Verejná správa bakalár - Bc. denná
   3 roky
   Magisterský študijný program Verejná správa magister - Mgr. denná
   2 roky      
    

   PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
   Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania  bakalár - Bc. denná
   3 roky
   Magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania magister - Mgr. denná
   2 roky

    
   PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
   Bakalársky študijný program Ekonomika a manažment verejných služieb bakalár - Bc. denná
   3 roky