Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Asertivita v komunikácii

Asertivita v komunikácii s klientom a na pracovisku

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:

 • mať poznatky a základné zručnosti, ako vyjadriť vlastné názory a postoje optimálnym spôsobom
 • poznať filozofiu asertívnej komunikácie a asertívnych práv
 • poznať efektívne spôsoby dávania a prijímania kritiky a pochvaly
 • vedieť, ako asertívne požiadať o pomoc, ako reagovať na neoprávnené požiadavky
 • vedieť, ako asertívne reagovať na útok a manipuláciu
 • poznať vybrané techniky asertívneho správania a ich psychologického efektu pre riešenie situácií v praxi

Obsah kurzu

 • Čo je asertivita
  • asertivita ako filozofia prístupu k sebe a k ostatným
  • typy správania, vzťah asertivita – agresivita – pasivita
  • asertívne práva ako základ pre vytváranie dobrých medziľudských vzťahov
  • 3S v asertívnej komunikácii – sebapoznanie, sebadôvera, sebaúcta
  • základné predpoklady pre asertivitu
 • Sociálne spôsobilosti asertívneho správania
  • zásady asertívneho dialógu
  • ako sa správať asertívne k sebe i ostatným
  • asertívne vyjadrenie kritiky - ako dávať a prijať  spätnú väzbu
  • pochvala - ako ju prijať, prečo a ako ju poskytovať
  • asertívne presadenie oprávneného nároku
  • ako požiadať o láskavosť – rozdiel láskavosťou a  oprávneným nárokom
  • ako odmietnuť, ako povedať „nie“ optimálnym spôsobom
  • ako si presadiť svoj názor, ako asertívne argumentovať
  • čo je manipulácia a ako sa jej brániť
  • reakcie ľudí pod tlakom – ako čeliť  priamemu  útoku
  • ako reagovať na manipuláciu a neasertívne spôsoby správania
 • Využitie asertivity v praktických situáciách
  • ako asertívne komunikovať s občanmi, spolupracovníkmi a nadriadenými
  • ako asertívne riešiť konflikty bez hnevu a negatívnych emócií
  • asertívne techniky a ako ich využívať v komunikácii s ľuďmi
  • psychologický efekt asertívneho správania pre riešenie situácií v  praxi
 • Modelové situácie
  • analýza príkladov z praxe účastníkov
  • riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätná väzba      

Rozsah kurzu

2 dni