Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Biznis protokol

Biznis protokol

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:

 • poznať možnosti osobného imidžu a jeho významu pri pôsobení na ľudí   
 • poznať zásady profesionálneho správania v pracovnom kontakte
 • oznať zásady spoločenskej etikety v spoločenskom styku

Obsah kurzu

 • Etiketa v pracovnom a spoločenskom styku s domácimi a zahraničnými partnermi
 • Prvé kontakty - pozdrav, privítanie, predstavovanie, vizitky, oslovovanie
 • Prijímanie návštev a obchodných partnerov, pracovné stretnutia
 • Pracovný obed, sprevádzanie obchodných partnerov (hostí)
 • Spoločenské a kultúrne podujatia, typy podujatí, ich osobitosti a formy
 • Oficiálny styk a formality – pozvánky, prijatie a odmietnutie účasti
 • Zasadací poriadok, zásady správania sa pri stole, povinnosti hostiteľa
 • Oblečenie na spoločenské podujatia
 • Kultúra zovňajšku,  zásady pre vhodné oblečenie
 • Biznis protokol a etiketa vo vybraných krajinách sveta 

Rozsah kurzu

1 deň