Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Manažér ďalšieho vzdelávania

Manažér ďalšieho vzdelávania

VŠEMVS Vás pozýva na vzdelávací kurz:
Manažér ďalšieho vzdelávania


Dátum: 4. februára 2017 -   od 09:00 – 16:00
Miesto: Žarnovica, v priestoroch  VŠEMvs, Bystrická ul. 4
Lektor: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.
Prihláška vo formáte Word (DocX)

Cieľom kurzu je , aby absolventi kurzu vedeli:

 • Orientovať sa v politike ďalšieho vzdelávania v národnom a medzinárodnom vývoji, 
 • identifikovať úlohu ďalšieho vzdelávania v rozvoji ľudských zdrojov,
 • zdôvodniť potrebu tvorby stratégie vzdelávania , koncepcie vzdelávania dospelých , identifikovať  špecifiká vzdelávania dospelých, druhy a štýly vzdelávania dospelých
 • využívať metodiku analýzy vzdelávacích potrieb, plánovania a projektovania vzdelávania, jeho realizácie a hodnotenia.

Obsahom vzdelávacieho kurzu budú témy:

 • Problematika rozvoja ľudských zdrojov a ďalšieho vzdelávania
 • koncepcie vzdelávania dospelých, druhy a štýly vzdelávania dospelých
 • špecifiká vzdelávania dospelých
 • zásady riešenia problémových situácií
 • metódy a spôsoby realizácie analýzy vzdelávacích potrieb cieľových skupín
 • zásady a postupy vyjadrovania spätnej väzby, aktívneho počúvania, verbálnej a neverbálnej komunikácie, jednotlivé úrovne hodnotenia výsledkov vzdelávania a metódy ich zisťovania
 • metódy a techniky sebareflexie

Kurz má pilotný charakter a je určený študentom VŠEMvs a pozvaným účastníkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Kontakt: 
Eva Moravčíková, programový manažér IKS ZC
tel: + 421 908 600 590, + 421 915 698 720, 
email: eva.moravcikova@vsemvs.sk