Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Riadenie stresu

Riadenie stresu (Stres a sebariadenie)

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú:

 • vedieť, prečo a ako vzniká stres, aké sú jeho príznaky
 • poznať stratégie spracovania stresu
 • vedieť, ako sa brániť neprimeraným požiadavkám, ako povedať nepríjemnú správu optimálnym spôsobom
 • vedieť, ako si stanovovať ciele a priority a aké  sú zásady efektívneho riadenia seba v čase
 • vedieť, ako sa prejavuje workoholizmus a syndróm vyhorenia a ako im predchádzať
 • poznať princípy pozitívneho myslenia

Obsah kurzu

 • Stres - čo to je, ako vzniká, aké sú príznaky stresu
 • Ako pôsobí stres na správanie ľudí - typy osobnosti a ich reakcie
 • Kedy je stres pozitívny, kedy je negatívny
 • Ako reagovať na stres, stratégie spracovania stresu
 • Ako sa prejavuje chronický stres  a ako mu zabrániť
 • Obrana pred stresom a neprimeranými nárokmi - ako odmietnuť požiadavku/povedať nepríjemnú správu optimálnym spôsobom
 • Efektívne riadenie seba v čase - ako prispievajú k zníženiu stresu
 • Priority a ciele - prečo sú pre život dôležité, ako sa nimi riadiť
 • Čo je workoholizmus, ako sa workoholizmus prejavuje, aké sú jeho dôsledky, čo urobiť na ich zmiernenie
 • Čo je syndróm vyhorenia, ako mu predchádzať
 • Čo je pozitívne myslenie a aký má vplyv na  sebariadenie
 • Sebamotivácia  k zmene životného štýlu a vytváraniu nových návykov
 • Relaxačné techniky, autogénny tréning
 • Analýza príkladov z praxe účastníkov
 • Riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätá väzba    

Rozsah kurzu

2 dni