Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Riešenie konfliktov

Riešenie konfliktov a ťažkých situácií

Ciele kurzu

Účastníci po absolvovaní kurzu budú: 

 • vedieť, aké sú potenciálne príčiny konfliktov a ťažkých situácií  a poznať možnosti, ako im predchádzať
 • vedieť, ako sa správajú v problémových situáciách rôzne typy ľudí a ako na nich reagovať
 • poznať stratégie a techniky riešenia konfliktnej situácie
 • vedieť využívať  optimálne postupy pre konštruktívne riešenie konfliktov a ťažkých situácií
 • vedieť, ako komunikovať s potenciálne agresívnym človekom
 • mať informácie, ako sa vyrovnávať s emocionálnou záťažou v priebehu konfliktov a po ich odznení

Obsah kurzu

 • Konflikt ako sociálna situácia 
  • zdroje a príčiny konfliktov  a ťažkých situácií
  • nesprávne názory na konflikty
  • spúšťacie mechanizmy konfliktov, eskalácia neriadeného konfliktu
  • analýza vzniku ťažkých situácií a konfliktov
  • prevencia konfliktov v rovine vzťahovej (osobnej), vecnej,  komunikačnej a procesnej
  • ako sa správajú pri konflikte  rôzne typy ľudí a ako s nimi jednať 
 • Riešenie konfliktu a ťažkej situácie   
  • zásady pri riešení konfliktu a ťažkej situácie
  • reagovanie na konflikt  a stratégia riešenia konfliktu
  • modely správania sa v konfliktných situáciách: vyhýbanie,  prispôsobenie, súperenie, kompromis, spolupráca
  • optimálny spôsob riešenia konfliktu a ťažkej situácie
  • vlastný preferovaný spôsob riešenia konfliktov – výhody /nevýhody
 • Emocionálna a vecná rovina konfliktu   
  • negatívne emócie v konflikte, agresivita a možnosti jej zvládania
  • sebaovládanie, techniky sebaovládania
  • optimálna komunikácia v konfliktných a ťažkých situáciách
  • neverbálne prejavy v konflikte a ako ich ovládať
  • postoj po odznení konfliktu
  • spôsoby vyrovnávania sa s konfliktom
 • Modelové situácie
  • analýza príkladov z praxe účastníkov
  • riešenie prípadových štúdií a modelových situácií, spätná väzba      

Rozsah kurzu

1 deň