Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Štipendiá a pôžičky

Štipendiá a pôžičky

Štipendiá

Študentom VŠEM môžu byť priznané tri druhy štipendií:
  • sociálne štipendium
  • motivačné štipendium
  • tehotenské štipendium (od 1.4.2021)

Podmienky a spôsob poskytovania sociálnych a motivačných štipendií študentom VŠEM na prvom a druhom stupni štúdia v zmysle zákona o vysokých školách upravuje ​​​​​Štipendijný poriadok VŠEMvs. Zdrojom financovania štipendií (sociálnych, tehotenských a motivačných) je dotácia poskytnutá súkromnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v súlade s § 91 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z.

Pôžičky

Študenti majú možnosť podať si žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania.
Všetky podmienky pre získanie pôžičky a ďalšie podrobné informácie sú uvedené na stránkach Fondu na podporu vzdelávania.