Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Prečo študovať na VŠEMvs

Prečo študovať na VŠEMvs

VŠEMvs - moderná vysoká škola otvorená potrebám študentov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  ponúka kvalitné bakalárske a magisterské  akreditované  študijné programy vhodné pre:

 • maturantov
 • zamestnancov verejného sektora
 • manažérov malých a stredných podnikov
 • zamestnancov vo verejných službách

VŠEMvs svojim študentom ponúka:

 • štúdium v súlade s požiadavkami praxe a najnovšími poznatkami vedy a výskumu
 • možnosť študovať v dennej aj externej forme štúdia prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou (prezenčná a dištančná)
 • zabezpečenie výučby vlastnými učebnými textami a učebnicami
 • služby vlastnej akademickej knižnice
 • využitie  všetkých prostriedkov výpočtovej techniky pre podporu štúdia a pre komunikáciu s vyučujúcimi
 • študijné pobyty v zahraničí v rámci programu ERASMUS+
 • možnosť študovať vybrané predmety v cudzom jazyku (angličtina)
 • prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov z praxe na aktuálne témy
 • zapojenie sa do práce na výskumných úlohách vysokej školy
 • účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách a súťažiach
 • možnosť získať praktické  skúsenosti  na základe úzkej spolupráce vysokej školy s orgánmi verejnej správy a záujmovými a profesijnými  organizáciami (ZMOS,  Únia miest a obcí) a podnikmi
 • športové a voľnočasové aktivity pre podporu aktívneho zdravia a kondície študentov 

VŠEMvs pripravuje absolventov pre trh práce a úspech v zamestnaní

Vysoká škola pripravuje kvalifikovaných manažérov, ktorí nachádzajú uplatnenie v ústredných, regionálnych a miestnych orgánoch a inštitúciách verejnej správy, vo verejnoprávnych inštitúciách, organizáciách neziskového sektora ako aj v malých a stredných podnikoch v súkromnom i vo verejnom sektore. Vysoká škola svojou vzdelávacou a vedecko výskumnou činnosťou významne prispieva k rozvoju regiónov v Slovenskej republike.