Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Štud. programy v angličtine

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pôsobí po procese jej komplexnej akreditácie, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 ako neuniverzitná vysoká škola s akreditáciou na bakalárske a magisterské štúdium s priznanými právami udeľovať akademické tituly:

Akreditované bakalárske študijné programy (titul „bakalár“):