Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vedecký časopis CROMA

Contemporary Research on Organization Management and Administration

VŠEM je spoluvydavateľom časopisu CROMA International Scientific Journal

Jeho cieľom je umožniť diskusie v oblasti súčasných výziev a skúseností organizácií verejného, súkromného i tretieho sektora medzi odborníkmi v oblasti vedy, výskumu, vysokého školstva, ale aj praxe, doma i vo svete. Vedecký recenzovaný časopis CROMA vychádza dvakrát ročne, publikuje originálne vedecké články, prípadové štúdie a doktorandské práce, ako aj recenzie kníh.

Hlavné zameranie časopisu

  • business management
  • public management and administration
  • management of NGO’s
  • process and operations management
  • information and knowledge management
  • project management
  • quality management
  • human resources management
  • social technologies in organizations
  • managerial innovations
  • creativity and decision-making
  • learning organization
  • labour psychology
  • organizational behaviour
  • coaching and mentoring
  • leadership and entrepreneurship
  • collaborative networks
  • inter-organizational partnerships
  • business and public economics
  • economics of organizations
  • employment (labour) law
  • business marketing innovations
  • public and non-profit marketing
  • corporate social responsibility
  • organizational ethics and culture
  • social education

Zakladateľ časopisu

  • Academic Association of Management and Administration (AVADA), Lithuania

Spoluvydavateľ časopisu

  • School of Economics and Management in Bratislava (VŠEM), Slovakia

Partneri časopisu

  • International Association on Public and Non-profit Marketing (IAPNM), Spain-Portugal
  • Swiss Communication and Marketing Association of Public Health (SCAPH), Switzerland
  • Károly Róbert College, Gyongyos, Hungary
  • Volyn Institute for Economics & Management (VIEM), Ukraina
  • Bialystok University of Technology, Poland
  • International Business School at Vilnius University, Lithuania

Edičná rada

Šéfredaktor: 

prof. dr. Agota Giedrė Raišienė, Academic Association of Management and Administration, Mykolas Romeris University, Lithuania

Členovia redakčnej rady

Výkonný redaktor:

Dalia Karlaitė, Mykolas Romeris University, Lithuania

Vedecký recenzovaný časopis CROMA vychádza on-line (ISSN 2335-7959) a uverejňuje príspevky výhradne v anglickom jazyku. 

Recenzný proces časopisu je založený na obojstranne anonymnom vzťahu autor - recenzent. Ak recenzent identifikuje nedostatky, či otázky súvisiace s príslušným článkom, je potrebné aby autor pred samotnou publikáciou vykonal nevyhnutné zmeny, či zodpovedal otázky recenzenta.

Príspevky pripravené tímom autorom reprezentujúcich rôzne sektory a kombinujúcich ako interdisciplinárne teoretické, tak aj praktické perspektívy, sú považované za jedny z najhodnotnejších v našom časopise.

Informácie pre autorov

Termín pre prijímanie príspevkov je do konca novembra kalendárneho roku.

Kontakt:
Zimné číslo časopisu CROMA - croma@vsemba.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Marián Kováč, PhD. - 
marian.kovac@vsemba.sk

Jednotlivé vydania časopisu