Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Charta a kódex

Charta a kódex

Rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. sa zúčastnila na odbornom seminári pod názvom „Európska charta výskumných pracovníkov“ a „Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov“ a ich aplikácia v Slovenskej republike.

Seminár, ktorý sa uskutočnil 10. novembra 2005 v Bratislave, zorganizovala Slovenská rektorská konferencia, Ministerstvo školstva SR a Slovenská akademická informačná agentúra, n. o.

Prítomní rektori slovenských vysokých škôl v rámci Týždňa vedy na Slovensku v roku 2005 diskutovali o odporúčaní Európskej komisie zo dňa 11. marca 2005, ktorá sa týkala Európskej charty a kódexu a následne prijali princípy „Európskej charty výskumných pracovníkov“ a „Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov“ a zaviazali sa, že prevezmú všeobecné zásady a podmienky uvedené v predložených dokumentoch.