Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

EDIČNÁ KOMISIA


Zoznam členov Edičnej komisie VŠEM v Bratislave

Predseda:  prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA   
Členovia: Dr. h .c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA
 
  prof. Mikuláš Sidak, DrSc.
 
  prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 
 
  doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA    
  doc. Ing. Michal Fabuš, PhD. 
 
  doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.   
  Ing. Nina Baculíková, PhD.   
  Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.  
  PhDr. Lucia Balajová   
  Mgr. Anna Pagáčová
 

Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti na VŠEM 


Smernica o evidencii publikačnej činnosti 

 

VYHLÁŠKA 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej činnosti