Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

EDIČNÁ KOMISIA

Zoznam členov Edičnej komisie VŠEM v Bratislave

Predseda:  prof. h. c. prof. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA   
Členovia: Dr. h .c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. MBA  
  prof. Mikuláš Sidak, DrSc.  
  prof. Ing. Judita Táncošová, CSc.   
  doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA    
  doc. Ing. Michal Fabuš, PhD.   
  doc. PhDr. PaedDr. Marcel Lincényi, PhD.   
  Ing. Nina Baculíková, PhD.   
  Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD.  
  PhDr. Lucia Balajová   
  Mgr. Ľubica Filipová, PhD.  


Štatút komisie pre vedeckú etiku a akademickú integritu VŠEM

VYHLÁŠKA 397/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej činnosti 

Etický kódex VŠEM

Smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva na VŠEM

Kódovník oblastí výskumu

Kódovník študijných odborov