Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Vedecký časopis VŠEM

Vedecký časopis VŠEM

Od roku 2005 vydáva VŠEM v Bratislave vedecký časopis „Verejná správa a regionálny rozvoj“. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu realizovaného tvorivými zamestnancami školy z oblasti verejnej správy, manažmentu, malého a stredného podnikania a príbuzných tém a ponúkať tiež priestor na publikovanie dôležitým záujmovým skupinám (verejná správa, domáce a zahraničné vysoké školy). Tematické zameranie časopisu je orientované na problematiku ekonómie a manažmentu, verejnej správy a regionálneho rozvoja, bankovníctva, informatizácie, právnych aspektov a pod., a to tak v SR, ako aj v Európskej únii.

Periodicita vydávania časopisu sú 2 čísla ročne.

Obsah jednotlivých vydaní