Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

APVV projekty

Projekty APVV

Kategória projektov APVV rieši metodické témy rozvoja študijných programov a študijných predmetov pre potreby verejnej správy a malého a stredného podnikania v regiónoch a podporuje prípravu nových a originálnych učebníc  a monografií pre tieto programy a predmety.

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
APVV-18-0534 Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD. doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  07/2019-2022
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť
informačných systémov
v krízovovom manažmente
samosprávy SR
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. 2018 - 2019
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.DOBA RIEŠENIA


KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2015 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2015
002VŠEMVS-4/2015 Regionálne a lokálne dimenzie rozvoja malotriedok ako špecifického segmentu vzdelávacej sústavy SR doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2015 – 2016
003VŠEMVS-4/2015 Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2015 – 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2014 Vysokoškolské učebné texty „Geopolitika v 21. storočí“  prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2014 
002VŠEMVS-4/2014 Regionálne a lokálne dimenzie rozvoja malotriedok ako špecifického segmentu vzdelávacej sústavy SR doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2014 – 2015
003VŠEMVS-4/2014  Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  2014 
004VŠEMVS-4/2014  Vzdelávanie a výchova projektových manažérov v nadväznosti na čerpanie štrukturálnych fondov  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.  2014 
005VŠEMVS-4/2014  Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice)  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2014 – 2015 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
001VŠEMVS-4/2013 Finančný manažment vo verejnom sektore Ing. Marián Kováč 2013 – 2014
003VŠEMVS-4/2013 Manažment - praktikum doc. Ing. Elena Beňová, CSc. 2013
004VŠEMVS-4/2013 Teória, riadenie a organizácia verejnej správy PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2013 – 2014
005VŠEMVS-4/2013 Príprava úspešných projektov na čerpanie štrukturálnych fondov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2013 
006VŠEMVS-4/2013 Geopolitika prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2013 
007VŠEMVS-4/2013  Krízový manažment EÚ doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2013 – 2014  
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
001VŠEMVS-4/2012 Medzinárodné  podnikanie a medzinárodný manažment doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2011 – 2013
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
3/7367/2009 Poistný trh prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2009 – 2010