Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

PUMAKO - Spolupráca v manažmente orgánov verejnej správy

Cieľ projektu

Cieľom projektu je vytvoriť a realizovať cezhraničný kurz pre manažmenty orgánov verejnej správy (cca pre 100 účastníkov). Zvláštny dôraz sa položí na interkultúrne učenie s ohľadom na rozdielne špecifiká oboch krajín. Popri všeobecných témach (modul 0) kurzu PUMAKO, akými sú nové výzvy pre verejnú správu, špecifiká kultúrnej úrovne verejnej správy v oboch krajinách atď., sa budú preberať i témy so vzťahom k regiónom relevantné pre regionálny rozvoj regiónu Viedeň - Bratislava (moduly 1-5). Interkultúrne porozumenie sa posilní práve prostredníctvom spoločného absolvovania kurzu, návštevou základného jazykového kurzu (DE-SK) a exkurziami.

Financovanie projektu

Tento projekt je podporovaný prostriedkami európskych fondov pre regionálny rozvoj (EFRE) v rámci programu ETZ-Creating the Future - Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

Trvanie projektu 

27 mesiacov (1.10.2011 - 31.12.2013)

Partneri projektu

 • Vysoká škola FH-Campus, Viedeň, Rakúsko (vedúci partner)
  • Mag. Dr. Manfred Teiner, zástupca konateľa
  • Mag. Dr. Renate Deininger, vedúca Ústavu manažmentu verejnej správy
  • Dr. Robert Tabakow
  • Katharina Pfeiffer
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy (VŠEMvs), Bratislava, Slovenská republika (partner projektu)
  • prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. - rektorka
  • doc. Ing. Stanislav Filip, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy
  • doc. Ing. Marta Hamalová, PhD. - vedúca Ústavu verejnej správy
  • Ing. Ivana Gecíková, PhD.
  • Ing. Silvia Švecová, PhD.
 • Centrum na výskum verejnej správy - KDZ, Viedeň, Rakúsko (partner projektu)
  • Mag. Thomas Prorok, zástupca riaditeľa
  • Mag. Alexandra Schantl
 • Konzultačná spoločnosť - HILL-AMC Consulting, Viedeň (partner projektu)
  • Dr. Othmar Hill, riaditeľ
  • Mag. Wilhelm Hanisch

Cieľová skupina

 • nositelia rozhodnutí v komunálnej politike, verejnej správe dotknutého regiónu vrátane miest a obcí v regióne,
 • nositelia rozhodnutí v regionálnej politike a verejnej správe v dotknutom regióne,
 • projektoví manažéri lokálnej verejnej správy v dotknutom regióne,
 • študenti vyšších ročníkov oboch vysokých škôl (FH-Campus Wien, VŠEMvS),
 • mestá a obce dotknutého regiónu (prípadové štúdie/exkurzie).

Aktivity

3 2 2012

1. workshop riešiteľského tímu

1. workshop riešiteľského tímu

Dňa 2. februára 2012 sa v priestoroch VŠEMvs uskutočnil prvý workshop riešiteľského tímu edukačného projektu PUMAKO, ktorý v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 realizujeme v spolupráci  s rakúskymi partnermi - KDZ výskumným centrom verejnej správy vo Viedni, Hill konzultačnou a poradenskou spoločnosťou vo Viedeň a vysokou školou FH Campus Viedeň.

24 4 2012

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie

Dňa 24.4.2012 sa vo Viedni uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“ s rakúskymi potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov, ktoré sú hlavným výstupom projektu. Zúčastnila sa na ňom rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. s pedagógmi vysokej školy, ktorí sú do projektu zapojení.

9 5 2012

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie

Dňa 9.5.2012 sa v Bratislave v Zichyho paláci uskutočnilo pracovné stretnutie projektového tímu „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“ so slovenskými potenciálnymi účastníkmi vzdelávacích kurzov, ktoré sú hlavným výstupom projektu. Zúčastnil sa na ňom a účastníkov privítal generálny sekretár Únie miest Slovenska ak. mal. Marián Minarovič

3 10 2012

Vzdelávací kurz - Verejné spravovanie

Vzdelávací kurz - Verejné spravovanie

V dňoch 3. až 6. októbra 2012 sa v priestoroch Katedry verejnej správy FH Campus Viedeň v Schloss Laudon uskutočnil vzdelávací kurz M0 Verejné spravovanie, čím sa začala realizačná fáza projektu PUMAKO, ktorý VŠEMvs realizuje v spolupráci s partnerskou FH Canmpus vo Viedni, Výskumným centrum pre verejnú správu vo Viedni KDZ a s poradenskou spoločnosťou HILL z Viedne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko na roky 2007 – 2013.

7 11 2012

Vzdelávací kurz - Kvalita života

Vzdelávací kurz - Kvalita života

V dňoch 7. až 10. novembra 2012 sa v nových priestoroch VŠEMvs a v Ružinovskom dome seniorov uskutočnilo vzdelávanie primátorov, starostov a zamestnancov magistrátov miest a obcí metropolitného Twinregiónu Viedne a Bratislavy v rámci Modulu 1 – „Kvalita života“, ktorý je druhým realizačným výstupom projektu PUMAKO.

23 1 2013

Vzdelávací kurz - Hospodársky rozvoj

Vzdelávací kurz - Hospodársky rozvoj

Od stredy  23. januára do soboty 26. januára 2013 sa konal v sídle Katedry verejnej správy vysokej školy FH-Campus Viedeň na zámku Schloss Laudon vo Viedni už v poradí tretí modul vzdelávacieho kurzu Public Management Platforma, realizovaného v rámci medzinárodného cezhraničného projektu PUMAKO. Tentokrát bol ústrednou témou Hospodársky rozvoj a jeho podpora.

24 4 2013

Vzdelávací kurz - Životné prostredie a klimatické zmeny

Vzdelávací kurz - Životné prostredie a klimatické zmeny

Posledný vzdelávací modul 5 – Životné prostredie a klimatické zmeny úspešne ukončil druhú etapu realizácie medzinárodného projektu  „PUMAKO – spolupráca v manažmente verejnej správy“  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na roky 2007 - 2013.

10 12 2013

Záverečná konferencia k projektu PUMAKO vo Viedni

Záverečná konferencia k projektu PUMAKO vo Viedni

Dňa 10.12.2013 sa vo Viedni na FH Campus uskutočnila záverečná konferencia k projektu PUMAKO. Za Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave sa na nej zúčastnili 1. prorektor a prorektor pre zahraničné vzťahy a public relations doc. Ing. Stanislav Filip, PhD., riaditeľka Ústavu verejnej správy  doc. Ing. Marta Hamalová, CSc., Ing. Silvia Švecová, PhD. a Ing. Ivana Gecíková, PhD.

RSS