Infolinka: 0905 11 11 83
Menu
              

Projekty na objednávku

Projekty na objednávku

Na objednávku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť informačných systémov v krízovom manažmente samosprávy SR doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2018 - 2019
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť informačných systémov v krízovom manažmente samosprávy SR doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2018 - 2019
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť informačných systémov v krízovom manažmente samosprávy SR doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2018 - 2019
APVV-18-0534 Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým palivom prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Právnická fakulta UK 
doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  1.7.2019 – 30.6.2022
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
APVV-17-0301 Využiteľnosť informačných systémov v krízovom manažmente samosprávy SR doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2018 - 2019
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2013 Kontrola výkonnosti procesu samointegrácie menších obcí v SR doc. Ing. Marta Hamalová,CSc. 2013 – 2014