Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Etická komisia VŠEM

Predseda

  • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

Členovia

  • Dr. h. c. prof. mpx. h. c. Ing. Vladimír GOZORA, PhD. MBA
  • prof. Mikuláš SIDAK, DrSc.
  • PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD.
  • Amadeus CVACHO - študent

Etický kódex VŠEM v Bratislave
Rokovací poriadok Etickej komisie VŠEM v Bratislave
Smernica o autorskej etike a eliminácii plagiátorstva na VŠEM v Bratislave
Štatút komisie pre vedeckú etiku a akademickú integritu VŠEM v Bratislave