Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Textbooks and study materials

Textbooks and study materials

For all courses taught at BUEM, study materials and textbooks are available.

As early as 2006, 10 study materials have been published within the BUEM publishing scheme and KEGA projects. In 2007, further 10 study materials and 3 textbooks have been published. In 2008, the completion of textbooks and study materials continues under the auspices of the school.

Since 2004, almost 100 university textbooks and study materials have been published, which cover almost exhaustively the range of courses offered. This achievement clearly demonstrates BUEM effort to provide for a high-quality of the study and for the support of students in mastering the contents of the courses. 

   
 • Ako písať záverečnú prácu + CD: Metodická príručka / Viera Cibáková, Anna Kachaňáková, Judita Táncošová, Katarína Stachová, Jozef Kirchmayer, Jana Nová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 45 s., príl. - ISBN 978-80-970272-5-4.
 • Cenové stratégie / Michal Oláh. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 82 s. - ISBN 80-89143-33-4.
 • Daňový manažment I.: skriptá, učebný text pre študentov VŠEMvs Batislava / Emil Burák, Michal Orihel. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 192 s. - ISBN 978-80-8137-007-6.
 • Daňový manažment II.: skriptá, učebný text pre študentov VŠEMvs Batislava / Emil Burák, Michal Orihel. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 207 s. - ISBN 978-80-89600-01-4.
 • Ekonómia / Judita Táncošová a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2013. - 295 s. - ISBN 978-80-8078-598-7.
 • Ekonómia a životné prostredie / Eva Romančíková. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2011. - 224 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-426-3.
 • Ekonomické analýzy / Helena Strážovská, Ľubomíra Strážovská. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 152 s. - ISBN 80-89143-38-5.
 • Ekonomika tretieho sektora / Kornélia Beličková, Sylvia Bukovová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 125 s. - ISBN 978-80-89143-45-0.
 • Ekonomika verejného sektora: praktikum / Elena Beňová, Erika Neubauerová, SilviaŠvecová, Ivana Kovácsová. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 126 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-537-6.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 131 s. - ISBN 80-89143-14-8.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 132 s. - ISBN 80-89143-29-6.
 • Ekonomika verejného sektora / Elena Beňová, Erika Neubauerová. - 3. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 144 s. - ISBN 978-80-89143-48-1.
 • Ekonomika verejného sektora / Viera Cibáková, Elena Beňová, Erika Neubauerová, Mária Drábeková, Silvia Švecová. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 356 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-473-7.
 • Environmentálna ekonómia / Vladimír Zapletal. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 130 s. - ISBN 80-89143-36-9.
 • Environmentálna ekonómia / Vladimír Zapletal. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 141 s. - ISBN 80-89143-22-9.
 • Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska / František Palko. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 136 s. - ISBN 978-80-89393-51-0.
 • Finančná kontrola / Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 240 s. - ISBN 978-80-89393-40-4.
 • Finančná kontrola / Michal Oláh, Ľubomír Šidelský, Ľuboš Cibák. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 260 s. - ISBN 978-80-89143-98-6.
 • Hospodárska politika Európskej únie / Viliam Kováč. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 204 s. - ISBN 978-80-89458-04-2.
 • Hospodárska politika vybrané kapitoly / Jozef Habánik, Iveta Dudová, Michal Fabuš, František Palko, Emil Burák. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2012. - 273 s. - ISBN 978-80-89393-87-9.
 • Informačné systémy regiónov a verejnej správy: Praktikum / Mojmír Kokles, Michal Grell. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 149 s. - ISBN 978-80-89143-71-9.
 • Integračné procesy v Európe / Silvia Matúšová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 347 s. príl. - ISBN 978-80-89600-03-8.
 • Investičná a inovačná politika / Ignác Prno. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 218 s. - ISBN 978-80-89143-85-6.
 • Komunálna ekonomika a politika: Praktikum / Ivana Gecíková, Ivana Kovácsová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 119 s. - ISBN 978-80-89600-15-1.
 • Komunálna ekonomika a politika / Marta Hamalová, Anna Belajová, Miriam Šebová. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 260 s. - ISBN 978-80-89393-38-1.
 • Komunálna ekonomika a politika / Marta Hamalová, Anna Belajová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 299 s. - ISBN 978-80-89458-11-0.
 • Logistika (CD): (vybrané state) / Kristína Viestová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 170 s. - ISBN 978-80-970802-7-3.
 • Malé a stredné podnikanie / Alena Daňková a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 270 s. - ISBN 978-80-970495-2-2.
 • Malé a stredné podniky Základy / Ľubomíra Strážovská, Helena Strážovská. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 133 s. - ISBN 978-80-89458-07-3.
 • Malý lexikón marketingu / Kristína Viestová, Jana Štofilová. - prvé. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 223 s.
 • Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip, Ladislav Šimák. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 208 s. - ISBN 978-80-89143-43-6.
 • Manažment kvality / Vojtech Kollár. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 210 s. - ISBN 978-80-89600-11-3.
 • Manažment rizika / Stanislav Filip, Ladislav Šimák, MariánKováč. - 1. vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 199 s. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-49-7.
 • Marketing služieb / Viera Cibáková, Zoltán Rózsa, Ľuboš Cibák. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - 214 s. - ISBN 978-80-8078-210-8.
 • Marketing služieb v organizáciách verejného sektora / Viera Cibáková, Ľuboš Cibák, Zoltán Rózsa. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 262 s. - ISBN 978-80-89143-57-3.
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy / Ivana Gecíková, Viera Papcunová. - 1.vyd. - Bratislava: Sprint dva, 2011. - 148 s. - (Economics). - ISBN 978-80-89393-39-8.
 • Metódy a techniky regionálnej analýzy / Ivana Gecíková, Viera Papcunová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 169 s. - ISBN 978-80-89458-08-0.
 • Nástroje ekonomiky verejného sektora / Erika Neubauerová, Kornélia Beličková. - 2. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 182 s. - ISBN 978-80-89143-77-1.
 • Nástroje ekonomiky verejného sektora / Erika Neubauerová, Kornélia Beličková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 182 s. - ISBN 80-89143-26-1.
 • Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie / Silvia Matúšová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 140 s. - ISBN 978-80-89143-90-0.
 • Organizačná kultúra: praktikum / Anna Kachaňáková, Katarína Stachová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 124 s. príl. - ISBN 978-80-8137-011-3.
 • Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2010. - 137 s. - ISBN 978-80-8078-304-4.
 • Personálny manažment / Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová, Zuzana Joniaková. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - 235 s. - ISBN 978-80-8078-192-7.
 • Personálny manažment: praktikum / Katarína Stachová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 114 s. príl. - ISBN 978-80-8137-010-6.
 • Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií / Ladislav Novák, Stanislav Filip a kol. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 308 s. - ISBN 978-80-970272-4-7.
 • Podnikové financie: Praktikum / Irina Bondareva, Veronika Jánošová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 169 s. príl. - ISBN 978-80-970802-8-0.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2007. - 255 s. - (Ekonómia, 202). - ISBN 978-80-8078-093-7.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 233 s. - ISBN 80-89143-30-X.
 • Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2010. - 352 s. - (Ekonómia). - ISBN 978-808-8078-317-4.
 • Poistný trh: teória a prax / Viktória Čejková, Dana Martinovičová, Svatopluk Nečas. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2011. - 222 s. príl. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8078-399-0.
 • Poistný trh / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 103 s., príl. - ISBN 978-80-89143-65-8.
 • Poistný trh: Praktikum / Viktória Čejková a kolektív. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2013. - 127 s. - ISBN 978-80-89600-16-8.
 • Poisťovníctvo: Praktikum / Viktória Čejková, Eva Grmanová, Jozef Adamko. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 99 s. - ISBN 978-80-970802-6-6.
 • Poisťovníctvo: úvod do teórie / Viktória Čejková, Dana Martinovičová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 135 s. - ISBN 978-80-89143-60-3.
 • Politológia I.: učebná matrica (dištančné štúdium) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 72 s. - ISBN 978-80-8137-008-3.
 • Politológia I.: (skriptá) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 150 s. - ISBN 978-80-89143-95-5.
 • Politológia I. (učebný text) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 206 s. - ISBN 978-80-8137-009-0.
 • Politológia II.: učebná matrica (dištančné štúdium) / Štefan Volner. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 95 s. - ISBN 978-80-8137-012-0.
 • Politológia II.: (Medzinárodný systém) / Štefan Volner. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 154 s. - ISBN 978-80-970272-6-1.
 • Praktikum z ekonómie / Judita Táncošová a kolektív. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 66 s. - ISBN 978-80-8137-004-5.
 • Projektový manažment / Vladimír Gozora. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 216 s. - ISBN 978-80-89413-70-2.
 • Projektový manažment / Vladimír Gozora. - Druhé upravené vydanie. - Bratislava: Merkury, 2012. - 224 s. - ISBN 978-80-89143-70-2.
 • Regionálny a mestský marketing: vybrané state / Kristína Viestová. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 142 s. - ISBN 978-80-970495-3-9.
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika / Koloman Ivanička, Alžbeta Ivaničková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 250 s. - ISBN 978-80-89143-46-7.
 • Selected chapters of labour law of the Slovak republic / Michal Kuril. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 177 s. - ISBN 978-80-89143-66-5.
 • Teória, riadenie a organizácia verejnejsprávy. 2. časť: Organizácia verejnej správy / Marta Hamalová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 144 s. - ISBN 978-80-89143-63-4.
 • Teória, riadenie a organizácia verejnejsprávy. 1. časť: Teória verejnej správy / Marta Hamalová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 132 s. - ISBN 978-80-89143-58-0.
 • Účtovníctvo / Nora Štangová, Eva Hajduchová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 198 s. - ISBN 978-80-970495-5-3.
 • Účtovníctvo: Praktikum / Nora Štangová, Agneša Víghová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 107 s. - ISBN 978-80-970802-59.
 • Účtovníctvo v kontexte verejnej správy a malých a stredných podnikov / Nora Štangová, Agnesa Víghová, Eva Hajduchová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 439 s. príl. - ISBN 978-80-970802-9-7.
 • Úvod do štúdia verejnej správy / Marta Hamalová, Anna Belajová, Milena Majorošová. - 1.vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 138 s. - ISBN 978-80-8137-002-1.
 • Úvod do teórie financií a meny / Viera Sysáková, Valéria Nináčová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 187 s. - ISBN 978-80-89143-59-7.
 • Úvod do teórie marketingu / Viera Cibáková. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2004. - 141 s. - ISBN 80-89143-12-1.
 • Úvod do teórie marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková, Zoltán Rózsa. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 164 s. - ISBN 80-89143-23-7.
 • Úvod do teórie verejného sektora / Elena Beňová, Viera Cibáková, Peter Plavčan. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2005. - 145 s. - ISBN 80-89143-24-5.
 • Úvod do verejnej správy: Základy verejnej správy / Viera Papcunová, Ivana Gecíková, Ivana Kovácsová, Milena Majorošová. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - 75 s. - ISBN 978-80-970802-3-5.
 • Verejná správa a správne právo / Peter Škultéty. - Druhé, doplnené vydanie. - Bratislava: VEDA, 2011. - 142 s. - ISBN 978-80-224-1203-2.
 • Všeobecná ekonomická teória / Magdaléna Přívarová, Marta Martincová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 240 s. - ISBN 80-89143-25-3.
 • Vybrané kapitoly obchodného práva so zameraním na obchodné záväzkové vzťahy / Katarína Válková, Silvia Kaveschanová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 199 s. - ISBN 978-80-89143-42-9.
 • Základy ekonomiky verejného sektora / Viera Cibáková, Valéria Nináčová. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 172 s. - ISBN 80-89143-39-3.
 • Základy financií a meny / Dušan Paulík, Elena Beňová, Irina Bondareva, Viktória Čejková, Eva Romančíková. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. - 313 s. - ISBN 978-80-89600-06-9.
 • Základy finančného manažmentu: úvod do teórie / Valéria Nináčová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 274 s. - ISBN 978-80-89143-62-7.
 • Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2008. - (Ekonómia). - ISBN 978-80-8087-193-4.
 • Základy manažmentu / Mikuláš Sedlák. - 2. prepracované vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2012. - 329 s. - ISBN 978-80-8078-455-3.
 • Základy marketingu / Viera Cibáková, Gabriela Bartáková. - 1.vyd. - Bratislava: Iura Edition, 2007. - 224 s. - ISBN 978-80-8078-156-9.
 • Základy pracovného práva / Michal Kuril a kol. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 455 s. - ISBN 978-80-89143-97-9.
 • Základy práva / Róbert Brtko. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2011. - 209 s. príl. - ISBN 978-80-8137-013-7.
 • Základy práva Európskej únie / Viera Strážnická. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2010. - 299 s. - ISBN 978-80-89458-01-1.
 • Základy sociálnej psychológie / Jozef Polakovič. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2007. - 123 s. - ISBN 978-80-89143-47-4.
 • Základy správneho práva / Peter Škultéty. - 1.vyd. - Bratislava: Merkury, 2008. - 231 s. - ISBN 978-80-89143-67-2.
 • Základy teórie verejných financií / Jana Péliová, Zuzana Vincúrová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2006. - 136 s. - ISBN 80-89143-37-7.
 • Základy ústavného práva / Klaudia Marczyová. - 1. vyd. - Bratislava: Merkury, 2009. - 205 s. - ISBN 978-80-89143-99-4.
 • Základy verejnej správy / Viera Papcunová, Ivana Gecíková. - 1. vyd. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. - 166 s. - ISBN 978-80-970802-0-4.
 • Zásada rovnakého zaobchádzania pri výkone závislej práce / Ľuboš Cibák, Michal Kuril. - 1. vyd. - Bratislava: crr.sk, 2010. - 318 s. - ISBN 978-80-970272-7-8.