Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Termíny a Kontaktné osoby

Termíny DOD a kontaktné osoby

TERMÍNY DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ

Jún - 11.6.2024

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Kontaktná osoba pre uchádzačov na Bc. a Mgr. štúdium v slovenskom jazyku:
Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.sk
tel.: +421 915 821 148

Kontaktná osoba pre uchádzačov na Bc. a Mgr. štúdium v anglickom jazyku:
Ing. Marián Kováč, PhD.
e-mail: marian.kovac@vsemba.sk
tel.: +421 917 986 739 

Kontaktná osoba pre doktorandské štúdium na VŠEM:
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
prorektor pre doktorandské a postgraduálne štúdium
e-mail: marcel.lincenyi@vsemba.sk
tel.: +421 908 388 362