Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Kontakty

Rektorát

Furdekova 16
851 04 Bratislava 5
sekretariat@vsemvs.sk
www.vsemvs.sk
INFOLINKA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:  0905 11 11 83

Kde nás nájdete - mapa

VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava 5

GPS: N 48.126326, E 17.122511


Zobraziť
Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy na väčšej mape

Akademická knižnica - Centrum služieb pre študentov

Riaditeľka   Mgr. Anna PAGÁČOVÁ anna.pagacova@vsemvs.sk +421 915 821 148
Zamestnanci   Róbert KAFFAN robert.kaffan@vsemvs.sk
    studovna@vsemvs.sk +421 918 601 006
Otváracie hodiny      
Pondelok 8:00 – 16:00
   
Utorok 8:00 – 16:00    
Streda 8:00 – 16:00    
Štvrtok 8:00 – 16:00    
Piatok 8:00 – 16:00
   

GROWUP

GROWUP – Startup Centrum VŠEMvs
Furdekova 16
851 04 Bratislava
growup@vsemvs.sk 
   
     
doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. michal.fabus@vsemvs.sk +421 908 780 701
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739
     
 GROWUP na Facebooku     GROWUP na Twitteri    
     

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Riaditeľka IĎV


Zástupkyňa riaditeľky PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD.  silvia.matusova@vsemvs.sk +421 905 455 111
Tajomníčka IĎV


Koordinačné centrum pre vzdelávanie

Riaditeľ centra


Zástupkyňa riaditeľa a koordinátorka externého štúdia RNDr. Ľuba SLABOŇOVÁ luba.slabonova@vsemvs.sk +421 917 823 103

Inštitucionálny koordinátor pre ERASMUS+

Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
Furdekova 16
851 04 Bratislava
marian.kovac@vsemvs.sk +421 917 986 739

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.   lubica.filipova@vsemvs.sk +421 917 870 090

Koordinátor VŠEMvs pre študentov so špecifickými potrebami rieši úlohy  súvisiace s podporou študentov so špecifickými potrebami v priamom styku so študentmi, zabezpečuje vzťahy medzi študentom a relevantnými pracoviskami vysokej školy.Za študenta so špecifickými potrebami sa podľa §100 ods.2 zákona o vysokých školách považuje:     

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.

V prihláške na štúdium na vysokú školu VŠEMvs nevyžaduje zdokladovať zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Uchádzači so špecifickými potrebami nemajú povinnosť informovať vysokú školu o svojom znevýhodnení. Ak študent nekontaktuje koordinátora za účelom získania štatútu študenta so špecifickými potrebami, stráca nárok na využívanie podporných služieb vysokej školy.

   

Pedagogické oddelenie

Študijné oddelenie - Centrum služieb pre študentov

Riaditeľka Mgr. Anna PAGÁČOVÁ anna.pagacova@vsemvs.sk +421 915 821 148
Študijné referentky Marcela KYSUCKÁ
marcela.kysucka@vsemvs.sk
+421 917 544 609
  PhDr. Jana POLÁČIKOVÁ jana.polacikova@vsemvs.sk +421 905 864 459
  Ing. Ivana BRUTOVSKÁ ivana.brutovska@vsemvs.sk  
    studijne@vsemvs.sk

Koordinátorka denného štúdia Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.  lubica.filipova@vsemvs.sk +421 917 870 090
Úradné hodiny      
Pondelok 8:00 – 16:00
   
Utorok 8:00 – 16:00    
Streda 8:00 – 16:00    
Štvrtok 8:00 – 16:00    
Piatok 8:00 – 16:00
   

Ústavy a katedry

ÚSTAV EKONÓMIE A MANAŽMENTU Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA - riaditeľ ústavu vladimir.gozora@vsemvs.sk
   
KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - vedúci katedry michal.fabus@vsemvs.sk
KATEDRA MANAŽMENTU doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. - vedúci katedry marcel.lincenyi@vsemvs.sk
KATEDRA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. - poverený vedením katedry marcel.lincenyi@vsemvs.sk
INŠTITÚT CUDZÍCH JAZYKOV

 
ÚSTAV VEREJNEJ SPRÁVY prof. Mykola SIDAK, DrSc. - riaditeľ ústavu mykola.sidak@vsemvs.sk
   
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - vedúca katedry iveta.dudova@vsemvs.sk
KATEDRA PRÁVA  Dr.h.c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil VICEN, PhD. MBA - vedúci katedry vlastimil.vicen@vsemvs.sk
KATEDRA MANAŽÉRSKEJ INFORMATIKY doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA - vedúci katedry lubos.cibak@vsemvs.sk
KATEDRA ŠPORTU A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT Ing. František KUBALA - vedúci katedry frantisek.kubala@vsemvs.sk