Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Kontakty

Rektorát

Furdekova 16,
851 04, Bratislava 
navysku@vsemba.sk
info@vsemba.sk 
www.vsemba.sk

INFOLINKA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM: 
0905 11 11 83

Kde nás nájdete - mapa

Vysoká škola ekonómie a manažmentu,
Furdekova 16,
851 04, Bratislava 

GPS: N 48.126326, E 17.122511


Zobraziť
Vysokú školu ekonómie a manažmentu na väčšej mape

Akademická knižnica - Centrum služieb pre študentov

Riaditeľka   Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.  lubica.filipova@vsemba.sk +421 915 821 148
Zamestnanci   JUDr. Edita KULOVÁ edita.kulova@vsemba.sk
    studovna@vsemba.sk
Otváracie hodiny      
Pondelok 8:00 – 16:00
   
Utorok 8:00 – 16:00    
Streda 8:00 – 16:00    
Štvrtok 8:00 – 16:00    
Piatok 8:00 – 16:00
   

GROWUP

GROWUP – Startup Centrum VŠEM
Furdekova 16
851 04 Bratislava
growup@vsemba.sk 
   
     
doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. michal.fabus@vsemba.sk +421 908 780 701
Ing. Marián KOVÁČ, PhD. marian.kovac@vsemba.sk +421 917 986 739
     
 GROWUP na Facebooku     GROWUP na Twitteri    
     

Inštitút ďalšieho vzdelávania

Riaditeľka IĎV


Zástupkyňa riaditeľky PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, PhD.  silvia.matusova@vsemba.sk +421 905 455 111
Tajomníčka IĎV


Inštitucionálny koordinátor pre ERASMUS+

Ing. Marián KOVÁČ, PhD.
Furdekova 16
851 04 Bratislava
marian.kovac@vsemba.sk +421 917 986 739

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.   lubica.filipova@vsemba.sk +421 915 821 148

Koordinátor VŠEM pre študentov so špecifickými potrebami rieši úlohy  súvisiace s podporou študentov so špecifickými potrebami v priamom styku so študentmi, zabezpečuje vzťahy medzi študentom a relevantnými pracoviskami vysokej školy. Za študenta so špecifickými potrebami sa podľa §100 ods.2 zákona o vysokých školách považuje:     

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • s poruchami učenia.

V prihláške na štúdium na vysokú školu VŠEM nevyžaduje zdokladovať zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Uchádzači so špecifickými potrebami nemajú povinnosť informovať vysokú školu o svojom znevýhodnení. Ak študent nekontaktuje koordinátora za účelom získania štatútu študenta so špecifickými potrebami, stráca nárok na využívanie podporných služieb vysokej školy.

   

Študijné oddelenie - Centrum služieb pre študentov

Riaditeľka Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD. lubica.filipova@vsemba.sk +421 915 821 148
Študijné referentky Marcela KYSUCKÁ
marcela.kysucka@vsemba.sk
+421 917 544 609
  Bc. Vanessa GÁLLOVÁ vanessa.gallova@vsemba.sk +421 905 864 459
    studijne@vsemba.sk

Referentka pre štúdium v angličtine Mgr. Veronika BALKOVÁ  veronika.balkova@vsemba.sk  +421 917 870 090 
Koordinátorka denného štúdia Mgr. Ľubica FILIPOVÁ, PhD.  lubica.filipova@vsemba.sk +421 915 821 148
Úradné hodiny      
Pondelok 8:00 – 16:00
   
Utorok 8:00 – 16:00    
Streda 8:00 – 16:00    
Štvrtok 8:00 – 16:00    
Piatok 8:00 – 16:00
   

Ústavy a katedry

ÚSTAV EKONÓMIE A MANAŽMENTU Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA - riaditeľ ústavu vladimir.gozora@vsemba.sk
   
KATEDRA EKONÓMIE A FINANCIÍ doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - vedúci katedry michal.fabus@vsemba.sk
KATEDRA MANAŽMENTU A MARKETINGU doc. PhDr. PaedDr. Marcel LINCÉNYI, PhD. - vedúci katedry marcel.lincenyi@vsemba.sk
KATEDRA MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA doc. PhDr. Agneša VÍGHOVÁ, PhD. - vedúca katedry agnesa.vighova@vsemba.sk
 
ÚSTAV VEREJNEJ SPRÁVY prof. Mikuláš SIDAK, DrSc. - riaditeľ ústavu mikulas.sidak@vsemba.sk
   
KATEDRA VEREJNEJ SPRÁVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA doc. Ing. Iveta DUDOVÁ, PhD. - vedúca katedry iveta.dudova@vsemba.sk
KATEDRA SPRÁVNEHO PRÁVA A EURÓPSKEHO PRÁVA Dr.h.c. doc. JUDr. Ing. Vlastimil VICEN, PhD. MBA - vedúci katedry vlastimil.vicen@vsemba.sk
KATEDRA E-GOVERNMENTU A DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD., MBA - vedúci katedry lubos.cibak@vsemba.sk