Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

KEGA projects

KEGA projects

KEGA projects focus on methodological topics of the development of study programs and study subjects for the needs of public administration and SMEs in regions and support the preparation of new original textbooks and monographs for these programs and subjects. 

PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
001VŠEMVS-4/2017 Medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment
prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2017 - 2018
002VŠEMVS-4/2017 Logistické spracovanie informácií pri aplikácii medzinárodných účtovných štandardov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2017
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
001VŠEMVS-4/2016 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov vo výučbe odborných predmetov prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2016
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
001VŠEMVS-4/2015 Implementation of international accounting standards in teaching vocational subjects prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2015
002VŠEMVS-4/2015

Regional and local dimensions of small classes development as a specific segment of the educational system  of the Slovak Republic

doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2015 – 2016
003VŠEMVS-4/2015

International Business and International Management (substantive and methodological development of university textbooks) 

prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2015 – 2016
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
001VŠEMVS-4/2014 College textbook „21st century geopolitics“ prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2014 
002VŠEMVS-4/2014 Regional and local dimensions on the development of one-room schools as a specific segment of Slovak educational system doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2014 – 2015
003VŠEMVS-4/2014  Implementing international accounting standards in teaching specialized courses prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  2014 
004VŠEMVS-4/2014  Education in relation to EU structural funds JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.  2014 
005VŠEMVS-4/2014  International entrepreneurship and international management (college textbook)  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2014 – 2015 
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION 
001VŠEMVS-4/2013 Financial management in the public sector Ing. Marián Kováč 2013 – 2014
003VŠEMVS-4/2013 Management – practice exercises doc. Ing. Elena Beňová, CSc. 2013
004VŠEMVS-4/2013 Theory, management and organization in public administration PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2013 – 2014
005VŠEMVS-4/2013 Structural funds project preparation doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2013 
006VŠEMVS-4/2013 Geopolitics prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2013 
007VŠEMVS-4/2013  EU crisis management doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2013 – 2014  
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
001VŠEMVS-4/2012 International entrepreneurship and international management doc. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2011 – 2013
PROJECT CODE PROJECT TITLE VŠEMvs COORDINATOR IMPLEMENTATION
3/7367/2009 Insurance markets prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2009 – 2010