Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Študent

Študijné odbory a študijné programy v slovenskom jazyku

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie má právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTŮDIA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Manažment malého a stredného podnikania bakalársky - Bc. denná
externá
3 roky
4 roky
Manažment malého a stredného podnikania magisterský - Mgr. denná
externá
2 roky
3 roky
Manažment malého a stredného podnikania doktorandský - PhD. denná
externá
3 roky
4 roky

V tomto študijnom programe VŠEM má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich úspešnom vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

  ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTŮDIA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
  Verejná správa                                                           bakalársky - Bc.             denná
  externá                  
  3 roky
  4 roky 
  Verejná správa magisterský - Mgr. denná
  externá
  2 roky
  3 roky
  Verejná správa
  doktorandský - PhD. denná
  externá
  3 roky
  4 roky

  V tomto študijnom programe VŠEM má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

   
   

  Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku

  Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom programe v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.

  ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTÚDIA FORMA / DĹŽKA ŠTÚDIA

  Manažment malého a stredného podnikania

  bakalársky - Bc. denná / 3 roky
   
  Manažment malého a stredného podnikania

  magisterský - Mgr. denná / 2 roky

  Manažment malého a stredného podnikania 

  doktorandský - PhD. externá / 4 roky
   ŠTUDIJNÝ PROGRAM STUPEŇ ŠTÚDIA FORMA / DĹŽKA ŠTÚDIA

                                                    

   Verejná správa


   bakalársky - Bc. denná / 3 roky
   magistersky - Mgr. denná / 2 roky
   doktorandský - PhD. externá / 4 roky